Statistika rodokmenu


Počet osob: 203 (0 naživu)
Počet mužů: 127 (0 naživu)
Počet žen: 76 (0 naživu)
Počet generací: 7

Muži:

Nejčastější jméno: Marcus, Lars, Brutus Lucius (1x)

Ženy:

Nejčastější jméno: Medúsa, Euryalé, Stheinó (1x)

Všichni:

Nejčastější jméno: Marcus, Lars, Brutus Lucius (1x)

Dny a měsíce narození:

Nejvíce lidí se narodilo v lednu, říjnu, listopadu, prosinci, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září (0x)
Nejvíce lidí se narodilo v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli (0x)
Nejméně lidí se narodilo v lednu, říjnu, listopadu, prosinci, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září (0x)
Nejméně lidí se narodilo v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli (0x)

Dny a měsíce úmrtí:

Nejvíce lidí zemřelo v lednu, říjnu, listopadu, prosinci, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září (0x)
Nejvíce lidí zemřelo v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli (0x)
Nejméně lidí zemřelo v lednu, říjnu, listopadu, prosinci, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září (0x)
Nejméně lidí zemřelo v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli (0x)

Dny a měsíce svateb:

Nejvíce svateb bylo v lednu, říjnu, listopadu, prosinci, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září (0x)
Nejvíce svateb bylo v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli (0x)
Nejméně svateb bylo v lednu, říjnu, listopadu, prosinci, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září (0x)
Nejméně svateb bylo v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli (0x)

Svatby:


Rodiče:

Maximální počet dětí je 21. Měla je Iov ? .

Prarodiče:

Praprarodiče:

* Údaje, které nejsou s přesností na dny, jsou přibližné. Existuje-li u jiné osoby přesnější údaj v daném rozmezí, je použita tato osoba.