Statistika rodokmenu


Počet osob: 749 (450 naživu)
Počet mužů: 401 (230 naživu)
Počet žen: 348 (220 naživu)
Počet generací: 10

Muži:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Ventruba Josef - 93 let 3 měsíce 10 dní (34 069 dní)
Průměrná délka života*: 56 let 7 měsíců 20 dní (20 687 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 27 let 2 měsíce 30 dní (9 952 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 30 let 3 měsíce 21 dní (11 070 dní)
Nejčastější jméno: Josef (53x)

Ženy:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Engelberg Olga - 97 let 9 měsíců 6 dní (35 709 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých*: Grund Ottilien - 22 let 10 měsíců 13 dní (8 354 dní)
Průměrná délka života*: 69 let 8 měsíců 19 dní (25 464 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 23 let 6 měsíců 10 dní (8 593 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 26 let 4 měsíce 13 dní (9 631 dní)
Nejčastější jméno: Anna (27x)

Všichni:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Engelberg Olga - 97 let 9 měsíců 6 dní (35 709 dní)
Průměrná délka života*: 61 let 10 měsíců 23 dní (22 607 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 25 let 4 měsíce 9 dní (9 262 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 28 let 0 měsíců 6 dní (10 233 dní)
Nejčastější jméno: Josef (53x)

Dny a měsíce narození:

Nejvíce lidí se narodilo v dubnu (19x)
Nejvíce lidí se narodilo ve čtvrtek (26x)
Nejméně lidí se narodilo v listopadu (4x)
Nejméně lidí se narodilo v pondělí (14x)

Dny a měsíce úmrtí:

Nejvíce lidí zemřelo v lednu (14x)
Nejvíce lidí zemřelo ve středu (17x)
Nejméně lidí zemřelo v únoru a září (5x)
Nejméně lidí zemřelo v pondělí (11x)

Dny a měsíce svateb:

Nejvíce svateb bylo v únoru (6x)
Nejvíce svateb bylo v sobotu (7x)
Nejméně svateb bylo v lednu a březnu (0x)
Nejméně svateb bylo v pátek (0x)

Svatby:

Nejmladší nevěsta*: Hrbáčková Terezie - věk při svatbě: 12±1 rok
Nejmladší ženich*: Denéf ? - věk při svatbě: 21±1 rok
Nejstarší nevěsta*: Matoušková Zdeňka - věk při svatbě: 35±1 rok
Nejstarší ženich*: Vašica Josef - věk při svatbě: 40 let 4±1 měsíc

Nejkratší manželství: Paul Jaroslav & Pitrová Anna - (detaily manželství) - 0 roků 5 měsíců 1 den (154 dní)
Nejdelší manželství: Denéf Antonín & Endrlová Anna - (detaily manželství) - 66 let 4 měsíce 18 dní (24 248 dní)

Rodiče:

Nejmladší matka*: Hrbáčková Terezie - věk při narození dítěte: 15±1 rok
Nejmladší otec*: Denéf ? - věk při narození dítěte: 22±1 rok
Nejstarší matka*: Militká Kateřina - věk při narození dítěte: 43 let 9 měsíců 0 dní (15 979 dní)
Nejstarší otec*: Šafařík František - věk při narození dítěte: 47 let 4 měsíce 24 dní (17 312 dní)
Nejvyšší věk matky při prvním dítěti*: Militká Kateřina - 43 let 9 měsíců 0 dní (15 979 dní)
Nejvyšší věk otce při prvním dítěti*: Šafařík František - 47 let 4 měsíce 24 dní (17 312 dní)
Maximální počet dětí je 12. Měly je Šír Josef , Janouchová Anna .

Prarodiče:

Nejmladší babička*: Leischner Emma Marie - věk při narození vnoučete: 45 let 9 měsíců 23 dní (16 734 dní)
Nejmladší děda*: Denéf Antonín - věk při narození vnoučete: 50±1 rok
Nejstarší babička*: Holánková Františka - věk při narození vnoučete: 73±1 rok
Nejstarší děda*: Denéf Josef - věk při narození vnoučete: 77±1 rok
Nejvyšší věk babičky při prvním vnoučeti*: Holánková Františka - 67±1 rok
Nejvyšší věk dědečka při prvním vnoučeti*: Ventruba František - 70±1 rok

Praprarodiče:

Nejmladší praděda*: Endrle Josef - věk při narození pravnoučete: 76±1 rok
Nejstarší praděda*: Endrle Josef - věk při narození pravnoučete: 78±1 rok
Nejvyšší věk pradědečka při prvním pravnoučeti*: Endrle Josef - 78±1 rok
* Údaje, které nejsou s přesností na dny, jsou přibližné. Existuje-li u jiné osoby přesnější údaj v daném rozmezí, je použita tato osoba.