? Blanka

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Valois
Narození: ?.?.1316
Úmrtí: 1.8.1348, Praha
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Děti:
               
         
Valois
Karel

* 12.3.1270
† 16.12.1335
?
Matylda

* ?
† ?.?.1358
      ?.6.1308      
        
 
?
Blanka

* ?.?.1316
† 1.8.1348
 
       
Sourozenci:
Valois
Filip IV.

* ?.?.1293
† ?.?.1350
Děti:
?
Markéta

* 24.5.1335
† 2.9.1349
?
Kateřina

* ?.?.1342
† 20.5.1386
Partneři:
head
Lucemburský
Karel IV.

- detaily
* 13.5.1316
† 29.11.1378
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Blanka (jeho manželka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Valois
Narození: ?.?.1316
Úmrtí: 1.8.1348, Praha
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Délka života: 32 let (11 721 dní)
Bydliště:
  • Paříž
  • Lucemburk
  • Praha
Povolání:
  • Princezna francouzská (?.?.1316)
  • Markraběnka moravská (?.?.1334)
  • Královna česká (?.?.1346)
Vzdělání:
  • Královna česká (2. 9. 1347)
Korunován: 1347
Doplňující texty:
Blanka z Valois, křtěná jako Markéta z Valois, francouzská princezna a první žena římského císaře a českého Karla IV. Lucemburského (viz. Karel
IV. Lucemburský), přichází na svět v roce 1316 jako dcera hraběte Karla z Valois a Mahaut de Chatillon a jeho třetí manželky komtesy Matyldy ze
Saint Paul.

Blanka z Valois vyrůstá na francouzském královském dvoře, kde má na její další životní osudy rozhodující vliv druhá manželka francouzského krále
Karla IV. Krásného (a Blančina bratrance), Marie, mladší sestra českého krále Jana Lucemburského, který nechává počátkem roku 1323 k
francouzskému královskému dvoru přivézt na vychování svého syna Václava (ten brzy nato přijímá při biřmování jméno svého královského strýce,
tedy jméno Karel) - ještě v květnu téhož roku je pak mezi Karlem a Blankou uzavřen sňatek. Po sňatku pak zůstávají Karel s Blankou dalších sedm let
na francouzském královském dvoře

Po odchodu z Paříže žije Blanka několik roků v Lucembursku nebo Henegavsku (1330-34), zatímco Karel se účastní lucemburských výbojů v severní
Itálii a v Lombardii - manželé se setkají teprve v červnu roku 1334 v Praze.

Tady se Karel, určený otcem za správce českých zemí, snaží obnovit postavení královského majestátu a všeho, co s ním souvisí, Blanka z Valois,
která se, byť se teprve po příjezdu do Čech začíná učit česky a německy, s českým prostředím velice rychle sžívá, je mu v tom velmi nápomocná,
přestože žije víceméně v ústraní a veřejného života se nezúčastňuje.

Po smrti Jana Lucemburského je Blanka po boku svého muže 2. září roku 1347 korunována českou královnou, ale svého nového postavení si
mnoho neužije - o necelý rok později, 1. srpna roku 1348 po krátké nemoci v Praze umírá.

Karel je Blančinou smrtí zdrcen, protože původně vykalkulovaný politický svazek (jeho výhodnost pro Karla vzrostla ještě poté, co ve Francii rokem
1328 vymřela hlavní větev Kapetovců a králem se stal první příslušník poboční větve Valois, Blančin starší bratr Filip VI.) se postupem času proměnil
v naplněné manželství, během kterého Blanka porodí Karlovi IV. dvě dcery, Markétu a Kateřinu.

Necelý rok po Blančině smrti se Karel IV. Lucemburský žení podruhé - jeho manželkou se stává Anna Falcká. (viz. Anna Falcká).Datum vložení do databáze: 13.12.2004 10:38:35
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34