Jagellonský Vladislav

head
Rodné příjmení: Jagellonský
Příjmení: Jagellonský
Narození: 1.3.1456, Krakov
Úmrtí: 13.3.1516, Buda
Místo pohřbení: Székesfehérvár
Děti:


Habsburský
Albrecht V. (II.)

* 10.8.1397
† 28.11.1439
?
Alžběta

* ?.?.1409
† 19.12.1442
            ?.?.1422    
         
Jagellonský
Kazimír IV.

* 30.11.1427
† 7.6.1492
?
Alžběta

* ?.?.1435
† 30.8.1505
      10.3.1454      
        
 
head
Jagellonský
Vladislav

* 1.3.1456
† 13.3.1516
 
       
Sourozenci:
Děti:
head
Jagellonský
Ludvík

* 1.7.1506
† 29.8.1526
Partneři:
?
Anna

- detaily
* ?.?.1484
† 26.7.1506
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) Lucemburský Zikmund (jeho syn) ? Alžběta (jeho dcera) ? Alžběta (její dcera) Jagellonský Vladislav (její syn)
Rodné příjmení: Jagellonský
Příjmení: Jagellonský
Narození: 1.3.1456, Krakov
Úmrtí: 13.3.1516, Buda
Místo pohřbení: Székesfehérvár
Délka života: 60 let 0 měsíců 12 dní (21 927 dní)
Bydliště:
  • Praha
  • Budín
Povolání:
  • Král český (?.?.1471 – ?.?.1516)
  • Král uherský (?.?.1490 – ?.?.1516)
Doplňující texty:
1471-1526. V zemích Koruny české začala vládnout jagellonská dynastie. Jejím zakladatelem byl litevský velkokníže Jagello (asi 1351-1434), který v
letech 1384-1386 dosáhl polského královského trůnu; musel se dát proto pokřtít.
Jagellonci se poměrně záhy pokoušeli proniknout na český trůn (pro tuto úlohu počítali především s Jagellovým synem Kazimírem - 7. 6. 1492) a do
Uher; k tomu je předurčoval již fakt, že první manželkou krále Jagella byla Jadwiga (Hedvika), dcera uherského a polského krále Ludvíka.
Nakonec ji postoupil svému synovi Vladislavovi.
27. 5. 1471. V souladu s vůlí Jiřího Poděbradského a závěry zemského sněmu (5. 6. 1469) byl v Kutné Hoře českým králem zvolen patnáctiletý
polský princ Vladislav z katolické dynastie Jagellonců. Jeho vládu uznávaly fakticky jen husitské oblasti Českého království, zbývající teritoria zemí
Koruny české se hlásila k Matyáši Korvínovi.
Vladislav byl třikrát ženat. Syna Ludvíka měl až se svou poslední manželkou Annou de Foix 1. července 1506. Třicet pět let po nastoupení na český
trůn se král Vladislav konečně dočkal mužského potomka, zároveň však přišel o milovanou ženu (královna Anna zemřela v šestinedělí
26. července).
13. březen 1516. Po smrti nemocného Vladislava se ujal v českých a uherských zemích vlády jeho desetiletý syn Ludvík. Dva dny před svou smrtí
jmenoval umírající král poručníky, kteří měli bdít nad novým vladařem až do jeho dospělosti. Hlavní péči svěřil císaři Maxmiliánovi I. a svému bratru
Zikmundovi I., polskému králi.
Datum vložení do databáze: 16.2.2005 20:20:35
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34