Lucemburský Zikmund

head
Rodné příjmení: Lucemburský
Příjmení: Lucemburský
Narození: 15.2.1368, Norimberk
Úmrtí: 9.12.1437, Znojmo
Děti:
head
Lucemburský
Jan

* 10.8.1296
† 26.8.1346
head
?
Eliška

* 20.1.1292
† 28.9.1330
?
Alžběta

* okolo 1335
† ?.?.1361
    1.9.1310         ?    
         
head
Lucemburský
Karel IV.

* 13.5.1316
† 29.11.1378
?
Eliška

* ?.?.1347
† 14.2.1393
      23.5.1363      
        
 
head
Lucemburský
Zikmund

* 15.2.1368
† 9.12.1437
 
       
Sourozenci:
?
Markéta

* 24.5.1335
† 2.9.1349
?
Kateřina

* ?.?.1342
† 20.5.1386
Lucemburský
Václav

* 17.1.1350
† 28.12.1351
?
Alžběta

* 19.4.1358
† 4.9.1373
head
Lucemburský
Václav IV.

* 26.2.1361
† 16.8.1419
?
Anna

* 11.5.1366
† 7.6.1394
Lucemburský
Jan Zhořelecký

* 15.6.1370
† 1.3.1396
Lucemburský
Karel

* 13.3.1372
† 24.7.1373
?
Markéta

* 29.9.1373
† 4.6.1413
Lucemburský
Jindřich

* ?.8.1377
† ?.?.1378
Děti:
?
Alžběta

* ?.?.1409
† 19.12.1442
Partneři:
?
Marie

- detaily
* ?.?.1371
† ?.3.1395
?
Barbora

- detaily
* ?.?.1390
† 11.7.1451
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) Lucemburský Zikmund (jeho syn)
Rodné příjmení: Lucemburský
Příjmení: Lucemburský
Narození: 15.2.1368, Norimberk
Úmrtí: 9.12.1437, Znojmo
Délka života: 69 let 9 měsíců 24 dní (25 500 dní)
Povolání:
  • Král uherský (?.?.1387)
  • Král římský (?.?.1410)
  • Císař římský (?.?.1433)
  • Král český (?.?.1436 – ?.?.1437)
Vzdělání:
  • Král uherský (31. 3. 1387)
  • Král římský (21. 7. 1411)
  • Král český (28. 7.1420)
  • Císař římský (31. 5. 1433)
Doplňující texty:
Zikmund Lucemburský, poslední Lucemburk na českém trůnu, též uherský král a římský císař, postava v českých zemích přijímaná i dnes krajně
rozporuplně, přichází na svět 14. února roku 1368 v Norimberku jako syn císaře Karla IV. (viz. Karel IV.) a Alžběty (Elišky) Pomořanské (viz. Alžběta
Pomořanská).

V roce 1373, jako pětiletý, obdrží od svého otce Zikmund nově získané Braniborsko (později ho, v roce 1388, z finančních důvodů, zastaví bratranci
Joštovi Lucemburskému) a je jím předurčen na polský trůn - Karel IV. jej zasnubuje, v roce 1379, s Marií, dcerou polského a uherského krále Ludvíka
I. Uherského.

Polskou korunu se ale Zikmundovi získat nepodaří, v zápase o polský trůn v letech 1382-1384 prohrává. S korunou uherskou je to naopak - v roce
1385 vpadne Zikmund se svým vojskem ho Uher a 31. března roku 1387 je korunován uherským králem. Jako uherský panovník pak Zikmund bojuje
s Benátkami o dalmatské pobřeží a brání expanzi osmanských Turků na Balkáně - roku 1396, 28. září,je jím zorganizovaná křížová výprava u
Nikopole Turky poražena.

V roce 1401 je Zikmund zajat uherskou šlechtou a internován na hradě Siklos. Po svém propuštění pak obrací svoji pozornost do Čech, kde podpoří
vyšší šlechtu proti svému nevlastnímu bratrovi Václavu IV. - v roce 1402 nechá Zikmund Václava zajmout a odvézt do Vídně, kde pak český král
stráví více než rok, zatímco Zikmund jako Václavem jmenovaný správce Českého království fakticky přebírá vládu v Čechách.

V roce 1404 se Václav se Zikmundem usmiřují a Zikmund se vrací zpět do Uher, kde pak za jeho vlády dochází k uklidnění politických poměrů a k
prudkému hospodářskému a kulturnímu rozvoji. Zikmund za základ panovníkovi ekonomické moci považuje města, kterým uděluje mnohá privilegia.
Zikmund je též znám tím, že zastává podřízenost církve světské moci, v letech 1403-1404, po sporech s papežem, zakáže odvádět peněžní dávky
kurii a sám se rozhodne obsazovat některé církevní úřady, včetně biskupských.

Po smrti Václavova římského protikrále Ruprechta Falckého je 21. července roku 1411 s Václavovým souhlasem Zikmund zvolen hlasy pěti kurfiřtů
římským králem (korunován je v Cáchách 8. listopadu roku 1414). Jako římský panovník roku 1415 postupuje Hohenzollernům Braniborsko. Jako
římský král též usiluje o reformu římské církve a odstranění papežského schizmatu - i proto podpoří svolání kostnického koncilu, koncilu, kde je pak
upálen český kazatel a církevní reformátor Jan Hus (viz. Jan Hus), na jehož smrti má Zikmund nesporný podíl.

Cesta Zikmunda na český královský trůn je obtížná - je sice přirozeným nástupcem a dědicem Václava IV., dědicem korunovaným již v létě roku 1420,
ale dlouho není husity, a není se co divit, uznáván, jeho křížové výpravy proti nim nejsou úspěšné. Jako český král je, tentokráte již i husity, přijat až v
roce 1436 (když předtím v roce 1433 získává po dlouhých dvaadvaceti letech čekání titul římského císaře) poté, co přijímá tzv. kompaktáta,
vyhlášená v Jihlavě, v nichž jsou vyjádřeny podmínky smíru mezi husity, kterým je povoleno přijímání z kalicha, a katolickou církví.

Co tedy vlastně znamená osobnost Zikmunda Lucemburského pro české země? Rozhodně nelze tohoto panovníka redukovat jen na podněcovatele
křížových výprav proti "kacířským" husitským Čechám, stejně jako ho nelze považovat za jediného viníka smrti Mistra Jana Husa. Zikmundova české
politika má dvě základní roviny - tou první je jeho snaha o potlačení husitství, což se mu přes všechno vynaložené úsilí nezdaří, a tou druhou jsou
jeho snahy o dohodu s utrakvisty, kde jsou jeho výsledky již o poznání znatelnější (uzavření dohody v Chebu v roce 1431).

Co se týče Zikmundova osobního života, Zikmund Lucemburský je dvakrát ženat - jeho první manželství s Marií Uherskou je bezdětné, s druhou
manželkou, Barborou Celskou má dceru Alžbětu.

Zikmund Lucemburský umírá rok po svém uznání českým králem, 9. prosince roku 1437 ve Znojmě.


Datum vložení do databáze: 16.12.2004 11:13:20
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34