? Anna

head
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Svídnická
Narození: ?.?.1339
Úmrtí: 11.7.1362
Příčina úmrtí: při porodu
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Děti:


Uherský
Karel Robert

* ?.?.1288
† 16.7.1342
?
Elizabeth

* ?.?.1305
† 29.12.1380
            ?    
         
Svídnický
Jindřich II.

* ?
† ?.?.1343
?
Kateřina

* ?
† okolo 1355
      ?      
        
 
head
?
Anna

* ?.?.1339
† 11.7.1362
 
       
Sourozenci:
Děti:
?
Alžběta

* 19.4.1358
† 4.9.1373
head
Lucemburský
Václav IV.

* 26.2.1361
† 16.8.1419
Partneři:
head
Lucemburský
Karel IV.

- detaily
* 13.5.1316
† 29.11.1378
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Anna (jeho manželka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Svídnická
Narození: ?.?.1339
Úmrtí: 11.7.1362
Příčina úmrtí: při porodu
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Délka života: 23 let (8 414 dní)
Bydliště:
  • Praha
Povolání:
  • Královna česká (?.?.1353)
  • Královna římská (?.?.1354)
  • Císařovna římská (?.?.1355)
Vzdělání:
  • Královna česká (23. 7. 1353)
  • Královna římská (9. 2. 1353)
  • Císařovna římská (4. 1355)
Korunován: 23. 7. 1353 královna česká
Korunován: 9. 2. 1354 královna římská
Doplňující texty:
Anna Svídnická je další, po Blance z Valois (viz. Blanka z Valois) a Anně Falcké (viz. Anna Falcká) již třetí, manželkou římského císaře a českého
krále Karla IV. Lucemburského (viz. Karel IV. Lucemburský), přichází na svět někdy v roce 1339 jako dcera svídnického vévody Jindřicha II. a
uherské princezny Kateřiny.

Ve čtyřech let umírá Anně otec, další roky pak tráví společně s matkou v Uhrách na budínském dvoře u svého strýce, uherského krále Ludvíka I.,
panství Jindřicha II. ve Svídnicku, Javorsku a části Lužice se ujímá Jindřichův bratr Boleslav II..

Když se pak koncem čtyřicátých let 14. století stává jasným fakt, že Boleslavovi II. neporodí manželka Anežka Habsburská potomka, a tudíž přímého
dědice, stává se budoucí dědičkou svídnického panství neteř Anna - tato skutečnost pak přivádí Karla IV. k myšlence, že by mohl ruku mladé
dědičky získat pro svého právě narozeného syna a dědice českého trůnu, Václava.

Václav ale ve věku necelých dvou let umírá a stejně tak rok poté i Karlova druhá manželka, Anna Falcká - Karel IV. se tedy rozhodne oženit se s
Annou Svídnickou, ženou o celých třiadvacet let mladší než on, sám.

Předsvatební jednání jsou završena počátkem března roku 1353 na vídeňském dvoře za přítomnosti většiny evropských panovníků Karlovy doby,
kromě hostitele, rakouského vévody Albrechta II. je přítomen sám Karel IV., jeho bratr Jan Jindřich Lucemburský, uherský král Ludvík I., pět říšských
kurfiřtů, dva slezští vévodové a vyslanci polského krále a benátského dóžete - 27. května roku 1353 je pak v Budíně uzavřen mezi Karlem IV. a
Annou Svídnickou uzavřen sňatek.

Karlova mladičká manželka ( v době sňatku je jí teprve čtrnáct let) ale nežije hned od počátku manželství na manželově pražském dvoře, účastní se
pouze své pražské korunovace českou královnou 28. července roku 1353 a korunovace v Cáchách, kde je 9. února roku 1354 korunována
královnou římskou - jinak ještě více než rok zůstává u své matky na budínském dvoře.

V roce 1355 jsou manželé již spolu - podnikají tzv. římskou jízdu a v dubnu je pak Anna Svídnická korunována římskou císařovnou.

V roce 1358 pak přichází na svět první dítě Anny a Karla, dcera Alžběta a o tři roky později porodí v Norimberku Anna císaři vytouženého syna,
Václava, budoucího dědice českých zemí a krále Václava IV.

V roce 1362, 11. července se pak císař Karel IV. stává vdovcem - Anna Svídnická umírá během komplikovaného porodu svého a Karlova třetího
dítěte.Datum vložení do databáze: 14.12.2004 7:15:59
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34