? Viola

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Těšínská
Narození: ?.?.1290
Úmrtí: 21.9.1317
               
         


           
        
 
?
Viola

* ?.?.1290
† 21.9.1317
 
       
Sourozenci:
Děti:
Partneři:
Přemyslovec
Václav III.

- detaily
* 6.10.1289
† 4.8.1306
Rožmbekr
Petr

- detaily
* ?
† 14.10.1347
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav III. (její bratr) ? Viola (jeho manželka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Těšínská
Narození: ?.?.1290
Úmrtí: 21.9.1317
Délka života: 27 let (9 947 dní)
Povolání:
  • Královna česká
Doplňující texty:
Viola Těšínská, celým jménem Viola Alžběta Těšínská, česká královna, manželka posledního přemyslovského krále na českém trůnu Václava III. (viz.
Václav III.), přichází na svět někdy kolem roku 1290 pravděpodobně v Těšíně jako dcera těšínského vévody Měška, příslušníka poboční slezské
větve rodu Piastovců.

O Violině dětství a mládí není známo mnoho, stejně tak není známo, za jakých okolností dochází v roce 1305 k jejímu seznámení s Václavem III.,
tehdy novým českým a polským králem.

Ať již ale bylo pohnutkou k seznámení Václava a Violy cokoli, v roce 1305 uzavírají tito dva sňatek - jejich manželství ale netrvá dlouho, již
následujícího roku, v srpnu, je Václav III. v Olomouci, během tažení do Polska, za dosud nevyjasněných okolností, zavražděn: touto vraždou pak
vymírá český panovnický rod Přemyslovců po meči, neboť krátké manželství Violy a Václava nepřineslo žádného potomka, následníka trůnu (není
divu, Viole je v době sňatku patnáct a Václavovi šestnáct...).

Po Václavově smrti žije mladá vdova v Praze, kde jí dělají společnost osmnáctiletá královna vdova Eliška Rejčka, šestnáctiletá princezna Anna a
čtrnáctiletá princezna Eliška, dcery krále Václava II. (viz. Václav II.) (obě princezny, jak Anna, tak Eliška se posléze stanou českými královnami).

Celých deset po smrti Václava III. zůstává Viola vdovou, teprve v roce 1316 se rozhodne uzavřít manželství s jedním z nejmocnějších českých
šlechticů tehdejší doby, a to s Petrem z Rožmberka.

Podobně jako Violino manželství s Václavem III., nemá ani tento svazek dlouhého trvání - 21. září roku 1317 Viola Alžběta Těšínská umírá.

Datum vložení do databáze: 14.12.2004 12:39:11
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34