Habsburský Ladislav Pohrobek

head
Rodné příjmení: Habsburský
Příjmení: Habsburský
Narození: 22.2.1440, Komárno
Úmrtí: 23.11.1457, Praha
Příčina úmrtí: Leukemie
Místo pohřbení: Praha
Sourozenci:
?
Jana Žofie

* ?
† ?
head
Lucemburský
Zikmund

* 15.2.1368
† 9.12.1437
?
Barbora

* ?.?.1390
† 11.7.1451
    ?         ?.?.1408    
         
Habsburský
Albrecht V. (II.)

* 10.8.1397
† 28.11.1439
?
Alžběta

* ?.?.1409
† 19.12.1442
      ?.?.1422      
        
 
head
Habsburský
Ladislav Pohrobek

* 22.2.1440
† 23.11.1457
 
       
Sourozenci:
?
Alžběta

* ?.?.1435
† 30.8.1505
Děti:
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) Lucemburský Zikmund (jeho syn) ? Alžběta (jeho dcera) Habsburský Ladislav Pohrobek (její syn)
Rodné příjmení: Habsburský
Příjmení: Habsburský
Narození: 22.2.1440, Komárno
Úmrtí: 23.11.1457, Praha
Příčina úmrtí: Leukemie
Místo pohřbení: Praha
Délka života: 17 let 9 měsíců 1 den (6 484 dní)
Bydliště:
  • Praha
Povolání:
  • Markrabě moravský (?.?.1453)
  • Král uherský (?.?.1444)
  • Král český (?.?.1453 – ?.?.1457)
Vzdělání:
  • Král uherský (15. 4. 1440)
  • Král český (28.10.1453)
Doplňující texty:
Ladislav, řečený Pohrobek, český a uherský král z dynastie Habsburků přichází na svět 22. února roku 1440 v Komárně jako syn krále Albrechta
Habsburského (ten je v okamžiku Ladislavova narození již 118 dní po smrti, proto Ladislav "Pohrobek") a Alžběty Lucemburské.

Nestabilní politická situace v Uhrách v době Ladislavova narození je příčinou toho, že je Ladislav již jako dvanáctitýdenní novorozenec (15.4.1440)
zásluhou své matky, která se snaží synovi zajistit nástupnictví v Čechách, Uhrách i Rakousích, korunován uherským králem - nicméně, uherskými
stavy byl již dříve za krále korunován Vladislav III. Jagellonský: tento problém pak vyřeší až Vladislavova předčasná smrt v bitvě s Turky u Varny v
roce 1444.

Po Vladislavově smrti je Ladislav uherskými stavy za krále přijat - do doby jeho plnoletosti je pak určen za říšského správce János Hunyady (otec
pozdějšího krále Matyáše Korvína).

Poručníkem (vychovatelem) Ladislava Pohrobka (Ladislavova matka umírá v roce 1442) se pak stává římskoněmecký císař Fridrich III.

28. října roku 1453 je pak Ladislav po zvolení stavy českým králem korunován v Praze českým králem, nicméně, zemi dál vládne zemský správce Jiří
z Poděbrad.

V roce 1455 Ladislav Pohrobek zasáhne ostře proti hunadyovské opozici v Uhrách - starší syn Jánose Hudyadyho (ten je v té době již po smrti)
Ladislav (László) Hunyady je popraven, jeho mladší bratr Matyáš (budoucí král Matyáš Korvín) je uvězněn.

V roce 1456 začíná Ladislav plánovat sňatek s dcerou francouzského krále Karla VII. - tento sňatek ale již nebude uzavřen - v září roku 1457 přijíždí
Ladislav Pohrobek na osobní vyzvání Jiřího z Poděbrad do Prahy, kde pak 23. listopadu téhož roku umírá na následky akutního leukemického
onemocnění.

Po smrti bezdětného Ladislava se českým králem stává Jiří z Poděbrad.


Datum vložení do databáze: 16.12.2004 14:25:15
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34