Habsburský Albrecht I.

head
Rodné příjmení: Habsburský
Příjmení: Habsburský
Narození: ?.7.1248
Úmrtí: 1.5.1308
Příčina úmrtí: Zavražděn
Děti:
               
         
head
Habsburský
Rudolf I.

* 1.5.1218
† 15.7.1291           
        
 
head
Habsburský
Albrecht I.

* ?.7.1248
† 1.5.1308
 
       
Sourozenci:
Habsburský
Rudolf II

* ?.?.1270
† 10.5.1290
head
?
Guta

* 13.3.1271
† 18.6.1297
Děti:
Habsburský
Fridrich

* ?.?.1286
† 13.1.1330
?
Jindřich

* ?.?.1299
† 3.2.1327
Habsburský
Ota

* 23.7.1301
† 26.2.1339
Habsburský
Rudolf

* okolo 1280
† 3.7.1307
Habsburský
Albrecht II.

* 7.?.1278
† 20.7.1358
Habsburský
Leopold

* okolo 1290
† 28.2.1326
Partneři:
?
Alžběta

- detaily
* ?.?.1262
† 28.10.1313
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Anna (jeho sestra) Habsburský Ota (její manžel) Habsburský Albrecht I. (jeho otec)
Rodné příjmení: Habsburský
Příjmení: Habsburský
Narození: ?.7.1248
Úmrtí: 1.5.1308
Příčina úmrtí: Zavražděn
Délka života: 59 let 10 měsíců (21 840 dní)
Povolání:
  • Vévoda rakouský (?.?.1282)
  • Král římský (?.?.1298)
Doplňující texty:
1304. Král Albrecht bez ohledu na své vlastní předchozí závazky zneužil proti českému sousedu aparát říšského práva. Tím, že žádal uplatnění
horního regálu v Čechách, se pokusil srazit českého krále na úroveň německého knížete. Václav měl Albrechtovi zaplatit za užívání svých horních
měst stálý poplatek 80 tisíc hřiven, anebo mu měl vydat na šest let legendární Kutnou Horu. Dále se měl vzdát bez náhrad Polska, Krakovska, Uher,
Míšně a Chebska.
Václavovi právníci však poukazovali na to, že Albrecht z titulu římského krále nemá právo nic českému králi nařizovat. To bylo odrazem soudobých
názorů francouzských legistů, že bez císařské koruny nemá mít římský král žádnou moc mimo Německo (tj. v Arelatsku a Itálii).
Po odmítnutí svých požadavků svolal Albrecht říšská shromáždění, kde uvalil na Václava II. říšský acht (březen a červen 1304). Opět se tak
ukázala odvrácená, negativní tvář vnitř-ně rozporné koexistence českého státu s říší. Knížata jako celek se proti Albrechtově vůli nepostavila,
Václava však podpořilo Braniborsko (za příslib předání Míšně) a syn krále Adolfa Ruprecht Nasavský. Stejně jako jeho otec připravoval i Albrecht
tažení proti Václavovi jako "trestnou" celoříšskou výpravu. Světští a církevní leníci v Německu se však většinou nehodlali trmácet v cizí záležitosti
za své prostředky do nebezpečných Čech. Účast na výpravě odmítl mj. též Jindřich Korutanský. Albrecht tak musel vojenské síly financovat za
pomoci italských bankéřů, většinou na úkor říšských majetků. Doufal však, že vše mu nahradí bájná kořist v proslulých českých horních městech.
Datum vložení do databáze: 17.12.2004 9:36:05
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34