Lucemburský Jan Soběslav

male
Rodné příjmení: Lucemburský
Příjmení: Lucemburský
Narození: ?.?.1356
Úmrtí: 12.10.1394
head
Lucemburský
Jan

* 10.8.1296
† 26.8.1346
head
?
Eliška

* 20.1.1292
† 28.9.1330
Opavský
Mikuláš II.

* ?.?.1288
† 8.12.1365    1.9.1310            
         
head
Lucemburský
Jan Jindřich

* 12.2.1322
† 12.11.1375
?
Markéta

* ?.?.1330
† ?.?.1363
      ?.12.1349      
        
 
Lucemburský
Jan Soběslav

* ?.?.1356
† 12.10.1394
 
       
Sourozenci:
Lucemburský
Jošt

* ?.10.1351
† 18.1.1411
Lucemburský
Prokop

* ?.?.1354
† 24.9.1405
?
Anna

* ?
† okolo 1405
Děti:
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) Lucemburský Jan Jindřich (jeho bratr) Lucemburský Jan Soběslav (jeho syn)
Rodné příjmení: Lucemburský
Příjmení: Lucemburský
Narození: ?.?.1356
Úmrtí: 12.10.1394
Délka života: 38 let (13 984 dní)
Povolání:
  • Biskup litomyšlský
  • Markrabě moravský
  • Patriarcha aquilejský (?.?.1387)
Doplňující texty:
JAN SOBĚSLAV (LUCEMBURSKÝ) (* 1352/55?, + 12. 10. 1394) - biskup olomoucký a litomyšlský, markrabě moravský, patriarcha aquileiský

Syn Jana Jindřicha, markraběte moravského a bratra císaře Karla IV., a Markéty Opavské, dcery opavského vévody Mikuláše, měl další čtyři
sourozence: Jošta, Prokopa, Kateřinu a Elišku. Jan Soběslav byl předurčen již od dětství pro církevní dráhu. Při značném množství mužských
potomků v lucemburském rodu mu kynula zcela nepatrná naděje na světskou slávu a majetek. I Karel IV. na něj pamatoval při dělbě svého majetku
(dědická posloupnost v Braniborsku) až na jednom z posledních míst. Mnohé historické prameny uvádějí, že se již jako šestnáctiletý stal po
magdeburském Purkhartovi vyšehradským proboštem, byť ještě neměl kněžské svěcení. To získal Jan Soběslav teprve roku 1370, kdy byl vysvěcen
za jáhna. Proto je pravděpodobnější, že se jednalo o jeho nevlastního bratra Jana, nemanželského syna Jana Jindřicha, o němž chybí dostatek
věrohodných údajů.

Historicky nesporná je skutečnost, že se Jan Soběslav stal roku 1380 kanovníkem v Brně a 1380/81 biskupem v Litomyšli. Na jaře roku 1387 byl
jmenován biskupem olomouckým a 27. 11. 1387 patriarchou v Aquilei. Tato kumulace úřadů byla v té době běžná, neboť obě biskupství zůstávala
dlouho zaopatřovacím úřadem pro nadpočetné mužské potomky vládnoucí dynastie či významných rodů.

Datum vložení do databáze: 20.12.2004 12:32:32
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34