Lucemburský Jan Jindřich

head
Rodné příjmení: Lucemburský
Příjmení: Lucemburský
Narození: 12.2.1322, Mělník
Úmrtí: 12.11.1375
Místo pohřbení: Brno
Děti:
head
Lucemburský
Jindřich VII.

* 12.7.1274
† 24.8.1313
?
Markéta

* 4.10.1276
† 14.12.1311
head
Přemyslovec
Václav II.

* 17.9.1271
† 21.6.1305
head
?
Guta

* 13.3.1271
† 18.6.1297
    9.6.1292         24.1.1285    
         
head
Lucemburský
Jan

* 10.8.1296
† 26.8.1346
head
?
Eliška

* 20.1.1292
† 28.9.1330
      1.9.1310      
        
 
head
Lucemburský
Jan Jindřich

* 12.2.1322
† 12.11.1375
 
       
Sourozenci:
?
Markéta

* 8.7.1313
† 11.7.1341
?
Jitka (Guta) Bona

* 21.5.1315
† 11.9.1349
head
Lucemburský
Karel IV.

* 13.5.1316
† 29.11.1378
Lucemburský
Přemysl Otakar

* 22.11.1318
† 20.4.1320
?
Mikuláš

* ?.?.1322
† 29.7.1358
?
Eliška

* 27.3.1323
† ?.?.1324
Lucemburský
Václav

* 25.2.1337
† 8.12.1383
?
Anna

* okolo 27.3.1323
† 3.9.1338
Děti:
Lucemburský
Jošt

* ?.10.1351
† 18.1.1411
Lucemburský
Prokop

* ?.?.1354
† 24.9.1405
Lucemburský
Jan Soběslav

* ?.?.1356
† 12.10.1394
?
Anna

* ?
† okolo 1405
Partneři:
head
?
Markéta Pyskatá

- detaily
* ?.?.1318
† 3.10.1369
?
Markéta

- detaily
* ?.?.1330
† ?.?.1363
?
Markéta

- detaily
* ?.?.1346
† 14.1.1366
?
Alžběta

- detaily
* ?
† ?
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) Lucemburský Jan Jindřich (jeho bratr)
Rodné příjmení: Lucemburský
Příjmení: Lucemburský
Narození: 12.2.1322, Mělník
Úmrtí: 12.11.1375
Místo pohřbení: Brno
Délka života: 53 let 9 měsíců 0 dní (19 631 dní)
Bydliště:
  • Brno
Povolání:
  • Markrabě moravský (?.?.1349 – ?.?.1375)
Doplňující texty:
Jan Jindřich - mladší bratr Karla IV. - markrabě moravský - loajální spojenec a pomocník.
Statut Moravy byl určen na sněmu v roce 1348 tak, že byla rozdělena na tři léna podléhající České koruně a českému králi - Moravské
markrabství, biskupství olomoucké a vévodství opavské. Podle závěti Jana Lucemburského bylo markrabství přiřčeno jeho mladšímu synovi Janu
Jindřichovi (* 1322). Po ztroskotání plánu získat pro něho sňatkem s Markétou Maultasch vévodství korutanské a hrabství tyrolské udělil mu Karel o
Vánocích roku 1349 markrabství jako dědičné léno. V případě Karlovy smrti bez mužských potomků měli se stát Jan Jindřich a jeho potomstvo dědici
českého trůnu. Tato možnost zanikla narozením Václava IV. (1361) a dalších Karlových synů Zikmunda a Jana Zhořeleckého.
Jan Jindřich (1349-1375) učinil svým sídelním městem Brno a rezidencí hrad Špilberk. Často také pobýval na loveckém hradu Veveří. Karla po celou
dobu svého života loajálně podporoval, účastnil se řady jeho jednání a za Karlova tažení do Itálie (1354-1355) ho zastupoval v Čechách jako
místodržící. Ve správě země se řídil bratrovým příkladem zpevnění oblasti tzv. "zvláštního panování". Byl dobrým hospodářem, rozšířil markraběcí
statky a v posledních létech se stal i jedním z Karlových věřitelů.
Se svou druhou manželkou Markétou Opavskou zplodil tři syny - Jošta (*1354), Jana Soběslava (*1356) a Prokopa (*1358) - včímž pádně vyvrátil
pomluvy šířené o něm Ludvíkem Bavorem a Markétou Maultasch.vV posledním znění svého testamentu (1371) svým synům rozdělil markraběcí
majetek a určil, že všichni mají právo užívat markraběcí titul; jejich vrchním pánem však byl ustaven nejstarší Jošt. (mezi nimi však došlo ke sporům).
Dále 3 dcery: Kateřinu (zasnoubená rak. vévodovi Albrechtu III.), Alžbětu (míšeňský markrabí) a Annu.

V povaze Jana Jindřicha se názorně projevily následky výchovy zcela odlišné od výchovy Karla IV. Zatímco starší Karel byl již v útlém mládí žárlivým
otcem z rodinného lůna vtažen do inspirativního prostředí pařížského dvora, záhy byl nucen se orientovat a aktivně působit ve vysoké politice,
mladší Jan Jindřich zůstal dlouho stranou ve výchově opuštěné matky a pak byl odvezen na zatuchlý korutanský dvůr, kde žil jako opomíjený ženich
hraběcí dcerky. Je jisté, že sebevědomí zakřiknutého mladíka nezvýšilo ani nepovedené manželství s výbojnou a mnohem vyspělejší Markétou,
natož pak okolnosti skandálního rozvodu, jenž se stal prvořadou pikanterií své doby.
Mladému knížeti byl vždy oporou jeho starší sourozenec, mnohokrát zachraňující jeho pozici již v době "tyrolské vlády". Pomohl zostuzenému Janu
Jindřichovi i po jeho neslavném návratu do Čech. Zdá se, že se oba bratři upřímně milovali; starší mladšímu téměř nahrazoval otce, za což se mu Jan
Jindřich odvděčoval jako markrabě moravský bezvýhradnou loajalitou a permanentní ochotou pomoci.

Datum vložení do databáze: 10.12.2004 9:34:52
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34