? Alžběta

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Uherská
Narození: ?.?.1255
Úmrtí: ?.?.1326
Uherský
Bela IV.

* ?.9.1206
† 3.5.1270

               
         
head
Uherský
Štěpán V.

* ?.12.1239
† 6.8.1272           
        
 
?
Alžběta

* ?.?.1255
† ?.?.1326
 
       
Sourozenci:
Děti:
Partneři:
Falkenstein
Záviš

- detaily
* ?.?.1250
† 24.8.1290
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) ? Kunhuta (jeho matka) ? Anna (její matka) Uherský Štěpán V. (její nevlastní bratr) ? Alžběta (jeho dcera)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Uherská
Narození: ?.?.1255
Úmrtí: ?.?.1326
Délka života: 71 let (25 933 dní)
Povolání:
  • Princezna uherská
Doplňující texty:
Sestra krále Ladislava IV., jenž se opíral o kumánské bojovníky a rád se přirovnával k Attilovi a zapudil vznešenou manželku Isabelu. Alžběta,
kterou si Záviš vybral za svou další ženu, neměla dobrou pověst, když jako jeptiška při návštěvě příbuzných v Srbsku svedla ženatého srbského
krále. Arcibiskup ostřihomský nesouhlasil s jejím chystaným sňatkem se Závišem, ale král ji brannou mocí unesl z kláštera a oženil se s ní. Svatba se
konala asi v březnu roku 1288.
Na divokém uherském dvoře se Záviš z Falkenštejna pohyboval velmi úspěšně a s lehkostí si přisvojil titul vévody opavského. Tuto hodnost držel
totiž Mikuláš zatím provizorně. Ladislavova moc však byla v rozvratu a Záviš jen s vypětím pokračoval ve snaze o sblížení obou králů. V létě 1289 se
usídlil s Alžbětou na Svojanově. Habsburská agitace mezitím zpochybnila Závišovu autoritu.
Nový sňatek pokládala česká šlechta za velmi troufalý a královna Guta zřejmě odmítla uherskou princeznu přijmout. Když Záviš zval Václava i
Ladislava V. na společné křtiny svého syna, které chtěl uskutečnit na řece Moravě, ocitl se již nad propastí. Nekontroloval po celé měsíce situaci v
zemi a předal již fakticky vládu Václavovi. Novým sňatkem se chtěl stát jeho důležitým partnerem, protože nevěřil v trvalý smír s Habsburky.
Datum vložení do databáze: 11.2.2005 9:18:32
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34