Korutanský Jindřich

male
Rodné příjmení: Korutanský
Příjmení: Korutanský
Narození: ?.?.1265
Úmrtí: 4.4.1335
Děti:
               
         


           
        
 
Korutanský
Jindřich

* ?.?.1265
† 4.4.1335
 
       
Sourozenci:
Děti:
head
?
Markéta Pyskatá

* ?.?.1318
† 3.10.1369
Partneři:
?
Anna

- detaily
* 15.10.1290
† 3.9.1313
?
Adléta

- detaily
* ?
† ?.?.1320
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) ? Anna (její sestra) Korutanský Jindřich (její manžel)
Rodné příjmení: Korutanský
Příjmení: Korutanský
Narození: ?.?.1265
Úmrtí: 4.4.1335
Délka života: 70 let (25 482 dní)
Povolání:
  • Vévoda tyrolský
  • Hrabě korutanský
  • Král český (?.?.1307 – ?.?.1310)
Doplňující texty:
Jindřich Korutanský, tyrolský vévoda a hrabě korutanský v letech 1296-1335 a český král v roce 1306 a pak v letech 1307-10 (zároveň i polský
král), přichází na svět někdy v roce 1265 jako syn Menharta II. Gorického.
Po smrti otce se Jindřich, společně se dvěma bratry, stává v roce 1296 vévodou korutanským.

Do českých dějin Jindřich Korutanský poprvé zasahuje v roce 1306 - nejprve tím, že se žení s nejstarší dcerou Václava II. (viz. Václav II.) Annou
(sňatek se koná 13. února roku 1306), poté je králem Václavem III. jmenován v době příprav tažení do Polska zemským hejtmanem v českých
zemích a nakonec je poté, co je poslední Přemyslovec (již zmíněný Václav III.) na českém trůně zavražděn, stále ještě v roce 1306, přesněji v srpnu,
v Olomouci, zvolen do čela českého státu.

Jindřichův přístup k českému trůnu je ale liknavý, Jindřich jedná váhavě, a tak se stane, že na královský trůn nakonec usedne někdo docela jiný -
Rudolf Habsburský zvaný Kaše (viz. Rudolf Habsburský zvaný Kaše), syn římského krále Albrechta I. Habsburského, který svému synovi uděluje
České království v léno. V říjnu roku 1306 je pak Rudolf Habsburský zvolen českým králem - Jindřich Korutanský je pak donucen se svojí ženou
Annou prchnout z českých zemí do ciziny.

Brzy se ale vrací - Rudolf Habsburský záhy po svém zvolení umírá a Jindřich Korutanský je zvolen 15. srpna roku 1307 českým a polským králem.

Vláda Jindřicha Korutanského je vládou slabého panovníka, panovníka nadměrně závislého na panstvu, zvláště pak na Jindřichovi z Lipé,
spravujícímu královské důchody. V roce 1309 pak vzniká myšlenka panské opozice nabídnout český trůn Lucemburkům, kteří Jindřicha
Korutanského jako českého krále neuznávají: hrabě Jindřich VII. Lucemburský, od roku 1308 římský král, nabídku přijímá - v roce 1310 je uzavřen
sňatek mezi jeho synem Janem (viz. Jan Lucemburský) a dědičkou přemyslovského trůnu Eliškou Přemyslovnou a ve stejném roce vstupuje nový
český král do Čech, kde pak v boji český královský titul na Jindřichovi získává.

Jindřich Korutanský se ale královského titulu nevzdá - i když je 10. prosince roku 1310 Janem Lucemburským, obsadivším s vojskem Prahu,
donucen i s manželkou Annou opustit Pražský hrad i Čechy (nikdy se do nich již nevrátí), titul českého krále bude užívat až do své smrti.

Jindřich Korutanský je za svého života třikrát ženat - poprvé s již zmíněnou Annou (jejich manželství je bezdětné, Anna umírá v roce 1313), podruhé
pak s Adlétou Brunšvickou, s níž má dvě dcery, Adlétu a Markétu. Jindřichova druhá žena umírá v roce 1320. Potřetí se Jindřich Korutanský žení v
roce 1328 za neteř rakouského vévody Albrechta Beatrix Savojskou (ta je zároveň neteří Jana Lucemburského).

Jindřich Korutanský umírá 4. dubna roku 1335.Fotografie:
Datum vložení do databáze: 14.12.2004 12:52:47
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34