? Kunhuta

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Štaufská
Narození: ?.?.1200
Úmrtí: 13.9.1248
Děti:
Štaufský
Fridrich I. Barbarosa

* ?.?.1122
† 10.6.1190

               
         
Štaufský
Filip

* ?.?.1177
† 21.6.1208
?
Irena Marie

* ?
† 27.8.1208
      ?      
        
 
?
Kunhuta

* ?.?.1200
† 13.9.1248
 
       
Sourozenci:
Děti:
Přemyslovec
Vladislav

* ?.?.1227
† 3.1.1247
head
Přemyslovec
Přemysl Otakar II.

* ?.?.1233
† 26.8.1278
?
Anežka

* ?.?.1244
† 10.10.1268
?
Božena

* ?
† ?
Partneři:
Přemyslovec
Václav I.

- detaily
* ?.?.1205
† 23.9.1253
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) ? Kunhuta (jeho matka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Štaufská
Narození: ?.?.1200
Úmrtí: 13.9.1248
Délka života: 48 let (17 608 dní)
Povolání:
  • Princezna
  • Královna česká (?.?.1230 – ?.?.1248)
Doplňující texty:
Princezna Kunhuta, která byla v roce 1207 zasnoubena princi Václavovi, se stala ze středověkých hledisek urozenosti nejvznešenější královnou na
českém trůně. Po svých rodičích spojovala dvě císařské římské dynastie - východní angelovskou (Irena-Marie) a západní štaufskou (Filip Švábský).
Kunhuta měla ještě tři sestry, z nichž Beatrix byla zasnoubena (po smrti krále Filipa) s Otou IV. a Isabela se stala královnou Kastilie, další sestra byla
vládkyní bohatého Brabantska. Sňatkové vazby tak měly oživovat přátelství mezi mocnými vládci středověké Evropy.
Sňatek Kunhuty Śtaufské měl zpečetit přátelský vztah mezi Štaufy a Přemyslovci, založený obnovením českého království v roce 1197. Ačkoli král
Filip byl zavražděn a vládu nečekaně získal jeho protivník Ota IV., Přemyslovci si udrželi ke Štaufům pozitivní vztahy. Příchod Kunhuty do Prahy byl
spojen s pronikáním západoevropské rytířské a měšťanské kultury. Královna Kunhuta byla matkou dvou Václavových synů - staršího Vladislava a
mladšího Přemysla Otakara II.
Datum vložení do databáze: 14.12.2004 13:50:37
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34