? Anežka Palceřík

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Kuenering
Narození: ?
Úmrtí: ?
Děti:
               
         


           
        
   
       
Sourozenci:
Děti:
Opavský
Mikuláš

* ?.?.1255
† ?.6.1318
?
Anežka

* ?
† ?
?
Alžběta

* ?
† ?
Partneři:
head
Přemyslovec
Přemysl Otakar II.

- detaily
* ?.?.1233
† 26.8.1278
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) ? Anežka Palceřík (jeho partnerka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Kuenering
Narození: ?
Úmrtí: ?
Doplňující texty:
Žádost Přemysla Otakara II. papeži o legitimitu jeho dětí nám potvrzuje pravdivost zpráv o jeho milostném vztahu k Anežce, dvorní dámě královny
Markéty Babenberské. Král neměl dosud dědice a nepřátelé mohli očekávat v případě jeho smrti zhroucení jeho státu. Anežka nebyla ovšem
nějakou pokoutní milenkou, pocházela z předního rakouského rodu (pozdní pramen uvádí Kuenringy) a její vztah s králem prý Markéta bezděčně
schválila.
Lze se dohadovat, že zatímco Markéta měla svůj dvůr, Anežka se často objevovala s Přemyslem na veřejnosti. V českém prostředí získala přízvisko
Palcěřík podle krátkého zástřihu svých vlasů. Bližší osudy Anežky neznáme. Jejím synem byl Mikuláš, jenž obdržel jméno symbolizující křížové
výpravy. Král ho chtěl učinit svým dědicem, ale papež ho 6. října 1260 pouze legitimoval (spolu s dvěma dcerami) a cestu ke koruně mu uzavřel.
Mikuláš pak obdržel opavskou provincii s vévodským titulem. Přemysl se postaral i o dcery, které měl s Anežkou: provdal je za své přední pány.

Datum vložení do databáze: 19.12.2004 13:22:49
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34