Opavský Mikuláš

male
Rodné příjmení: Opavský
Příjmení: Opavský
Narození: ?.?.1255
Úmrtí: ?.6.1318
Děti:
Přemyslovec
Václav I.

* ?.?.1205
† 23.9.1253
?
Kunhuta

* ?.?.1200
† 13.9.1248


    ?.?.1224            
         
head
Přemyslovec
Přemysl Otakar II.

* ?.?.1233
† 26.8.1278
           
        
 
Opavský
Mikuláš

* ?.?.1255
† ?.6.1318
 
       
Sourozenci:
?
Kunhuta

* ?.1.1265
† 27.11.1321
?
Anežka

* 5.9.1269
† 17.5.1296
head
Přemyslovec
Václav II.

* 17.9.1271
† 21.6.1305
?
Anežka

* ?
† ?
?
Alžběta

* ?
† ?
Děti:
Opavský
Mikuláš II.

* ?.?.1288
† 8.12.1365
Partneři:
?
Adelhaid

- detaily
* ?
† ?.?.1313
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Opavský Mikuláš (jeho nevlastní bratr)
Rodné příjmení: Opavský
Příjmení: Opavský
Narození: ?.?.1255
Úmrtí: ?.6.1318
Délka života: 63 let (22 998 dní)
Povolání:
  • Védoda opavský (?.?.1269 – ?.?.1318)
Doplňující texty:
Nemanželský syn Přemysla Otakara II. Přemysl, nemaje dlouho jiného mužského potomka, vynaložil nemalé úsilí k prosazení jeho nástupnictví
(Král ho chtěl učinit svým dědicem, ale papež ho 6. října 1260 pouze legitimoval (spolu s dvěma dcerami) a cestu ke koruně mu uzavřel.)
K Opavsku náležel Krnov, Hlubčice a další místa, která obdržel Mikuláš v 2. polovině 13. století s vévodským titulem.
Proti Falkenštejnově skupině vystoupil se zbraní v ruce v "nové válce" spolu s hejtmanskými veterány z Přemyslových dob (Purkart z Janovic a
Milota z Dědic, a další pánové vytlačení ode dvora: Dobeš z Bechyně a Čeněk z Kamenice, Zbislav Zajíc z Třebouně a Beneš z Vartenberka.
Mikuláš udělil biskupu vratislavskému v léno hrad Edelštejn, zatímco Záviš byl patrně v dobrých vztazích s biskupovým protivníkem, vévodou
Jindřichem IV. K Mikulášovi zase hledali cestu slezští Piastovci ohrožení Jindřichovou expanzí a mladý Mikuláš, jenž se oženil se sestřenicí krále
Rudolfa Adlétou, se stal důležitou osobností a rivalem Závišovým.
"Nová válka" byla ukončena v květnu 1274 mírem, jenž měl platit minimálně čtyři roky. Král Václav zaručil odbojníkům beztrestnost, římský král
Rudolf však měl být požádán o rozhodčí soud v případě nových sporů. Správa státu zůstala v rukou Falkenštejna.
Závišova hlava padla před hradem Hlubokou 16. květen (?) 1290, kterou hájil jeho bratr Vítek. Popravu nařídil Mikuláš Opavský, který po smrti
Jindřicha IV. mohl posílit protivítkovský boj.
S manželkou Adlétou měl 3 syny - Mikuláše (vévodu opavského), Václava a Jana.
Jeho vnučky byly provdány za přední české pány, např.
Markéta (1330-1363) Jana Jindřicha, markraběte Moravského (*12.2.1322 +12.11.1375)
Anna (1361-po 7.8.1398) Petra ze Šternberka (+1397)
Datum vložení do databáze: 19.12.2004 13:24:55
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34