Přemyslovec Bedřich

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?.?.1141
Úmrtí: 25.3.1189
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Děti:
Přemyslovec
Vladislav I.

* ?
† 12.4.1125
?
Richenza

* ?
† 27.9.1125


    ?            
         
Přemyslovec
Vladislav II.

* okolo 1110
† 18.1.1174
?
Gertruda

* ?.?.1120
† 8.4.1150
      ?.?.1140      
        
 
Přemyslovec
Bedřich

* ?.?.1141
† 25.3.1189
 
       
Sourozenci:
Přemyslovec
Vladislav Jindřich

* ?.?.1160
† 12.8.1222
head
Přemyslovec
Přemysl Otakar I.

* okolo 1155
† 15.12.1230
Přemyslovec
Svatopluk

* ?
† okolo 15.10.1169
?
Anežka

* ?
† 7.6.1228
?
Richza

* ?
† 19.4.1182
Děti:
?
Sofie

* ?
† 24.5.1195
?
Ludmila

* okolo 1170
† 4.8.1240
Partneři:
?
Alžběta

- detaily
* okolo 1144
† okolo 12.1.1190
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Bedřich (jeho nevlastní bratr)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?.?.1141
Úmrtí: 25.3.1189
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Délka života: 48 let (17 437 dní)
Povolání:
  • Údělný kníže olomoucký (?.?.1160)
  • Kníže český (?.?.1172)
  • Kníže český (?.?.1178 – ?.?.1189)
Doplňující texty:
Bedřich
(též známý jako Friedrich), český kníže z rodu Přemyslovců v letech 1172-73, 1178-82 a 1182-89, panovník, za jehož vlády dochází k
nejhlubší krizi přemyslovského státu a k jeho faktickému rozpadu, přichází na svět někdy kolem poloviny 12. století (snad v roce 1141) jako syn
českého knížete a krále Vladislava II. a Gertrudy Babenberské.
V mládí je Bedřich zasnouben s Alžbětou Uherskou, dcerou uherského krále Gejzy III. Uherského (v roce 1157), v roce 1160 je mu pak dán do
správy Olomoucký úděl.
Na český knížecí stolec Bedřich poprvé usedá v roce 1172, kdy jeho otec, Vladislav II. ve snaze zajistit synovi nástupnictví, abdikuje na český trůn
a dosazuje na něj Bedřicha - české panstvo ale s Vladislavovou volbou nesouhlasí, hned v příštím roce je pak Bedřich poté, co jej za knížete
neuzná římskoněmecký císař Friedrich I. Barbarossa, na říšském sněmu v Hermsdorfu sesazen a na jeho místo je nastolen Oldřich (ten se ale vlády
vzdává ve prospěch Soběslava II. {viz. Soběslav II.}).
Po svém sesazení pak Bedřich žije v německém vyhnanství.
V roce 1178 se pak postoj Friedricha I. Barbarossy vůči Bedřichovi mění - po vzpouře moravských údělním knížat proti Soběslavu II. uděluje císař
Bedřichovi české země v roce 1178 v léno, vlády se pak Bedřich ujímá v roce 1179 poté, co Soběslava v bitvě na Bojišti porazí.
Druhá vláda knížete Bedřicha nemá, stejně jako ta první, dlouhé trvání - proti knížeti, který je svými současníky považován za neschopného
panovníka, vypukne v létě roku 1182 povstání, v jehož čele stojí správce Znojemského údělu, kníže Konrád Ota - ten pak poté, co je Bedřich
vyhnán ze země, usedá na český knížecí trůn.
Ještě stále v roce 1182 se pak ale Bedřich stává českým knížetem potřetí, když je na říšském sněmu v Řezně prohlášen císařem Friedrichem I.
Barbarossou za českého knížete - zároveň je od českých zemí odtržena Morava, která je povýšena na markrabství a začleněna do říše (moravským
markrabětem je jmenován Konrád Ota). V roce 1186, po bitvě u Loděnice (1185), kde Bedřich nad Konrádem Otou zvítězí, se pak situace částečně
navrací k normálu - Konrád Ota tzv. knínskou dohodou uzná podřízenost Bedřichovi a přijímá od něj Moravu v léno.
Rozklad českého státu je pak završen v roce 1187, kdy Friedrich I. Barbarossa jmenuje pražského biskupa (a pozdějšího českého knížete) Jindřicha
Břetislava říšským knížetem - tímto jeho krokem jsou pak vyňaty církevní statky a celé pražské biskupství z působnosti českého knížete.
Kníže Bedřich je za svého života ženatý s Alžbětou Uherskou, s níž má děti Vratislava, ?Helenu, Sofii (Žofii), Ludmilu, Olgu a Markétu.
25. března roku 1189 pak kníže Bedřich umírá, jeho ostatky jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
Datum vložení do databáze: 19.12.2004 13:53:07
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34