? Konstancie

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Uherská
Narození: ?.?.1181
Úmrtí: 6.12.1240
Místo pohřbení: Tišnov
Děti:
Uherský
Gejza II

* ?.?.1130
† 31.5.1162
?
Eufrozina

* ?
† ?.?.1193


    ?.?.1144            
         
Uherský
Béla III.

* ?.?.1148
† 23.4.1196           
        
 
?
Konstancie

* ?.?.1181
† 6.12.1240
 
       
Sourozenci:
Uherský
Ondřej II.

* ?.?.1176
† 21.9.1235
Děti:
?
Anna

* ?.?.1204
† 23.6.1265
Přemyslovec
Václav I.

* ?.?.1205
† 23.9.1253
Přemyslovec
Vladislav

* ?.?.1207
† 18.2.1227
Přemyslovec
Přemysl

* ?.?.1209
† 16.10.1239
?
Blažena

* ?.?.1210
† 24.10.1281
?
Anežka sv.

* 20.1.1211
† 6.3.1282
?
Judita

* ?
† ?.?.1230
Partneři:
head
Přemyslovec
Přemysl Otakar I.

- detaily
* okolo 1155
† 15.12.1230
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) ? Konstancie (jeho matka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Uherská
Narození: ?.?.1181
Úmrtí: 6.12.1240
Místo pohřbení: Tišnov
Délka života: 59 let (21 711 dní)
Povolání:
  • Princezna uherská
  • Královna česká (?.?.1198)
Doplňující texty:
Konstancie Uherská, česká královna, po Adlétě Míšeňské (viz. Adléta Míšeňská) druhá manželka českého krále Přemysla Otakara I. (viz. Přemysl
Otakar I.), přichází na svět někdy v roce 1181 jako dcera uherského krále Bély III a Anny (Anežky) de Chatillon.

Ženou Přemysla Otakara I. se Konstancie stává v roce 1198 - jedná se přitom v prvé řadě o sňatek politický, sňatek, který má Přemyslovi přinést
spojenectví uherských panovníků (Konstanciiny bratři, uherští králové Emerich a poté Ondřej II., pak po celou dobu Přemyslovy vlády opravdu patří
k Přemyslovým nejbližším spojencům).

V roce 1204 dochází mezi manželi k dočasnému rozkolu, danému jednak Přemyslovými zahraničněpolitickými neúspěchy a jednak smrtí syna
Vratislava, velký vliv na vztah manželů mají i snahy první Přemyslovy ženy, zapuzené královny Adléty Míšeňské, která bojuje za svá manželská
práva a která se pak v roce 1205, poté, co je Konstancie poslána od dvora na venkov, dokonce vrací na krátký čas na Pražský hrad jako česká
královna.
Když ale papežská kurie v roce 1206 rozhodne, že rozluka manželství Přemysla Otakara I. a Adléty z roku 1198 je právoplatná, vrací se Konstancie
do Prahy a je definitivně uznána za zákonnou Přemyslovu manželku.
Konstancie Uherská je matkou devíti Přemyslových dětí (jsou uvedeny podle data narození) - Vratislava, Juditu, Annu, Anežku, Václava, Vladislava,
Přemysla, Blaženu a Anežku (viz. sv. Anežka Česká).

Po smrti Přemysla Otakara I. v roce 1230 se Konstancie věnuje zakladatelské činnosti - v roce 1233 vzniká z jejího popudu klášter cisterciaček
Brána nebes (Porta coeli) v Tišnově na Moravě: tento klášter je pak i místem Konstanciina posledního odpočinku.

Konstancie Uherská umírá 6. prosince roku 1240.Datum vložení do databáze: 14.12.2004 13:42:39
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34