? Anežka sv.

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Přemyslovna
Narození: 20.1.1211
Úmrtí: 6.3.1282, Praha
Místo pohřbení: Na Františku Praha
Přemyslovec
Vladislav II.

* okolo 1110
† 18.1.1174
?
Judita

* ?
† 9.9.1174
Uherský
Béla III.

* ?.?.1148
† 23.4.1196    ?.?.1153            
         
head
Přemyslovec
Přemysl Otakar I.

* okolo 1155
† 15.12.1230
?
Konstancie

* ?.?.1181
† 6.12.1240
      ?.?.1198      
        
 
?
Anežka sv.

* 20.1.1211
† 6.3.1282
 
       
Sourozenci:
?
Dagmar Markéta

* ?.?.1186
† 24.5.1213
?
Anna

* ?.?.1204
† 23.6.1265
Přemyslovec
Václav I.

* ?.?.1205
† 23.9.1253
Přemyslovec
Vladislav

* ?.?.1207
† 18.2.1227
Přemyslovec
Přemysl

* ?.?.1209
† 16.10.1239
?
Blažena

* ?.?.1210
† 24.10.1281
?
Hedvika

* ?
† ?
?
Božislava

* ?
† ?
?
Judita

* ?
† ?.?.1230
Děti:
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) ? Anežka sv. (jeho sestra)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Přemyslovna
Narození: 20.1.1211
Úmrtí: 6.3.1282, Praha
Místo pohřbení: Na Františku Praha
Délka života: 71 let 1 měsíc 14 dní (25 978 dní)
Povolání:
  • Abatyše (?.?.1234)
  • Blahoslavena (?.?.1874)
  • Svatořečena (?.?.1989)
Doplňující texty:
Svatá Anežka Česká, jedna z nejslavnějších českých světic, přichází na svět 20.1. 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I.
(viz. Přemysl Otakar I.) a Konstancie Uherské (viz. Konstancie Uherská).

V dětství je Anežka vychovávána v cisterciáckém klášteře ve slezských Třebnicích a v premonstrátském klášteře v Doksech, několik let poté stráví
na vídeňském dvoře Babenberků.

Postavení královské dcery ale Anežku neuspokojuje, její touhou je vstoupit do kláštera a stát se služebnicí Boží - tato touha se jí ale splní až po smrti
otce v roce 1230, kdy si prosadí rozhodnutí (po několika neúspěšných svatebních jednáních - s Jindřichem, synem císaře Friedricha II., Jindřichem
III. Anglickým, císařem Friedrichem II.), že se bude plně věnovat zbožné činnosti.

V roce 1232 pak Anežka zakládá špitál sv. Františka pro chudé a nemocné Na Poříčí (od roku 1252 špitál sídlí poblíž Juditina, dnešního Karlova,
mostu) - v roce 1233 poté poblíž špitálu vznikají dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry (podle
dochovaných listů je Anežka se sv. Klárou {viz. sv. Klára} v úzkém osobním kontaktu).

Do kláštera klarisek pak Anežka v roce 1234 sama vstupuje a záhy se stává jeho představenou (abatyší).

V roce 1237 se Anežka pokouší o založení vlastního řádu, založeného na přísném dodržování řádových regulí františkánského řádu, ale papež
Řehoř IX. nemá pro její snahy dostatek pochopení a vznik nového řádu nepovolí.

Anežka se nato vzdává hodnosti abatyše kláštera sv. Kláry a od roku 1238 pak užívá (a to až do své smrti) titul "starší sestra" - po dobu jejího života
pak zůstává titul abatyše pražského kláštera klarisek neobsazen.

Po celý svůj život je Anežka Česká činná nejen jako členka řádu klarisek, též se významně zapojuje do veřejného života své doby, nemalý vliv má
mimo jiné na svého bratra, krále Václava I. Jednokého (viz. Václav I. Jednooký) - v roce 1249 za české vnitropolitické krize se například přímo podílí
na smíru mezi ním a jeho odbojným synem Přemyslem Otakarem II..

V roce 1252 pak vzniká z Anežčina popudu pražský klášter křižovníků s červenou hvězdou - ten pak nese rysy jediné specificky české řehole.

Anežka stojí též za tím, že pohřebiště českých panovníků je přeneseno z kostela sv. Víta na Pražském Hradě do kláštera klarisek Na Františku.

Anežka Česká umírá 6. března roku 1282, pohřbena je v klášterním chrámu Na Františku.

Již nedlouho po smrti pak začíná být Anežka českým lidem považována za světici, věří se, že na její přímluvu se dějí četné zázraky.

O svatořečení Anežky se snaží, neúspěšně, již Jan Lucemburský (viz. Jan Lucemburský), poté jeho syn Karel IV. (viz. Karel IV. Lucemburský) a
později pak např. Leopold II. Habsburský - teprve pražský arcibiskup kardinál B. J. Schwarzenberg dosahuje v roce 1874 prohlášení Anežky za
blahoslavenou - svatořečena je pak 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem IIFotografie:
Datum vložení do databáze: 14.12.2004 14:09:33
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34