Přemyslovec Ota II. Černý

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: 18.2.1126, u Chlumce
Příčina úmrtí: V boji
Přemyslovec
Břetislav I.

* ?.?.1002
† 10.1.1055
?
Jitka

* ?
† 2.8.1058
Uherský
Béla I.

* ?.?.1016
† 11.9.1063    ?.?.1029            
         
Přemyslovec
Ota I.

* ?
† 9.7.1087
?
Eufemie

* ?
† 2.4.1111
      ?.?.1073      
        
 
Přemyslovec
Ota II. Černý

* ?
† 18.2.1126
 
       
Sourozenci:
Přemyslovec
Svatopluk II.

* ?
† 21.9.1109
Děti:
Přemyslovec
Ota III.

* ?.?.1122
† 12.5.1160
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Ota I. (jeho bratr) Přemyslovec Ota II. Černý (jeho syn)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: 18.2.1126, u Chlumce
Příčina úmrtí: V boji
Povolání:
  • Údělný kníže olomoucký
  • Údělný kníže brněnský
Doplňující texty:
1123. Vladislav I. vypudil z Brněnska a Znojemska svého bratra Soběslava a úděly odevzdal Otovi II. Černému.
12. 4. 1125. Zesnul český kníže Vladislav I. Kníže Soběslav odebral Otovi II. Brněnsko a nechal mu jen Olomoucko.
23. 5. 1125. Zemřel císař Jindřich V. a na trůn říše usedl 13. září téhož roku saský vévoda Lothar ze Supplinburgu jako Lothar III. K němu se obrátil
Ota II. Černý, olomoucký údělný kníže, se stížností, že jeho právo na pražský stolec bylo pominuto.
únor 1126. Císař vyhověl Otovým prosbám a vypravil do Čech vojsko, k němuž se Ota přidal. Dne 18. února utrpěly invazní jednotky, jejichž velitelé
zanedbali řádný průzkum a nevzali v úvahu obtížnou schůdnost zimního terénu, těžkou porážku u hradu Chlumce v severozápadních Čechách. Ota
II. Černý zůstal mrtev na bojišti, císař, obklíčený v závěru bitvy na jakémsi pahorku, přistoupil na Soběslavovu nabídku vyjednávání.

Pro nového knížete Čechů Soběslava znamenalo toto vítězství triumf, který oslavil zbudováním svatojiřské rotundy na Řípu. Poté uzavřel s
Lotharem mír a přijal od něj Čechy v léno.

Datum vložení do databáze: 11.1.2005 19:57:00
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34