Přemyslovec Břetislav I.

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?.?.1002
Úmrtí: 10.1.1055, Chrudim
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Přemyslovec
Boleslav II.

* 929
† 7.2.999
?
Emma

* ?
† ?.?.1005


    ?            
         
Přemyslovec
Oldřich

* 975
† 9.11.1034
?
Božena

* ?
† okolo 1052
           
        
 
Přemyslovec
Břetislav I.

* ?.?.1002
† 10.1.1055
 
       
Sourozenci:
Děti:
Přemyslovec
Spytihněv II.

* ?.?.1031
† 28.1.1061
head
Přemyslovec
Vratislav II.

* ?.?.1032
† 14.1.1092
Přemyslovec
Konrád I. Brněnský

* ?.?.1035
† 6.9.1092
Přemyslovec
Jaromír Gebhart

* ?.?.1040
† 26.9.1090
Přemyslovec
Ota I.

* ?
† 9.7.1087
Partneři:
?
Jitka

- detaily
* ?
† 2.8.1058
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?.?.1002
Úmrtí: 10.1.1055, Chrudim
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Délka života: 53 let (19 189 dní)
Povolání:
  • Správce moravský (?.?.1025)
  • Kníže český (?.?.1034 – ?.?.1055)
Doplňující texty:
Břetislav I.
Český kníže z rodu Přemyslovců v letech 1034-55, přezdívaný pro své skutky "český Achilles" (takto ho přezdívá již Kosmas), přichází na svět
(nejspíše) někdy v roce 1002 jako nemanželský syn českého knížete Oldřicha (viz. Oldřich) a jeho družky a pozdější druhé ženy Boženy.
V mládí dostává Břetislav I. od svého otce do správy Moravu (ta je kolem roku 1019 Oldřichem znovupřipojena k českým zemím).
V roce 1021, pak dochází k události, která v dějinách českých panovnických rodů není často k vidění - Břetislav, který jako nemanželský knížecí syn
nemá mnoho příležitostí ke sňatku se ženou urozeného původu, unáší z kláštera ve Schweinfurtu dceru bavorského vévody Jindřicha z rodu
Babenberků Jitku (též Judita či Guta) - Jitka se pak stává jeho ženou.
Po smrti knížete Oldřicha je pak Břetislav , který je vedle otcova bratra Jaromíra (viz. Jaromír) jediným žijícím mužským příslušníkem přemyslovského
rodu v té době, právě na Jaromírův popud dosazen na český knížecí trůn.
V prvním letech své více než dvacetileté vlády kníže Břetislav I. úspěšně rozšiřuje své panství na úkor sousedního Polska - v roce 1038 obsadí
Krakov, v roce 1039 pak dobude Hvězdno, odkud pak přenáší do Čech ostatky sv. Vojtěcha (viz. sv. Vojtěch).
Ve Hvězdně pak Břetislav I. vyhlašuje tzv. Hvězdenská (též Břetislavova) statuta, nejstarší (český) zemský zákoník.
Břetislavova snaha o podmanění Polska a vybudovaní silného státu ve střední a východní Evropě ale narazí na odpor římskoněmeckých panovníků
- již v roce 1040 vytáhne proti českým zemím římskoněmecký král Jindřich III., a přestože je Břetislavem I. v bitvě u Brodku (poblíž Kdyně na Šumavě)
nejprve poražen, nakonec nad českým knížetem slaví vítězství, když jeho vojska o rok později (1041) přitáhnou až k Praze.
Po této druhé Jindřichově výpravě je pak Břetislav I. donucen se římskoněmeckému králi poddat, po zbytek své vlády pak bude již stát po jeho boku
- společně s Jindřichem III. pak v letech 1042,1043,1045 a 1051 bojuje v Uhrách.
V domácí politice kníže Břetislav I, kromě vydání svého zákoníku, úspěšně řeší otázku nástupnictví na českém knížecím stolci, když v roce 1054
vydává tzv. Břetislavův seniorátní (stařešinský) zákon, podle kterého se má stát českým knížetem vždy nejstarší mužský člen přemyslovské dynastie,
mladší členové pak mají vládnout jednotlivým zemským údělům.
Břetislav I. je za svého života ženatý s již zmíněnou Jitkou ze Schweinfurtu, s níž má pět synů: Spytihněva (viz. Spytihněv II.), Vratislava (viz. Vratislav
II.), Konráda, Jaromíra a Otu.
Břetislav I. umírá 10. ledna roku 1055 na hradě Chrudim během tažení do Uher, jeho ostatky jsou umístěny v kostele sv. Víta na Pražském hradě (v
roce 1373 jsou pak přeneseny do nově postaveného chrámu sv. Víta tamtéž).
Datum vložení do databáze: 3.1.2005 18:45:45
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34