Přemyslovec Boleslav II.

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: 929
Úmrtí: 7.2.999
Místo pohřbení: sv. Jiří Praha
Partneři:
Děti:
Přemyslovec
Vratislav I.

* 888
† 13.2.921
?
Drahomíra

* ?
† okolo 935


    906            
         
Přemyslovec
Boleslav I.

* 915
† okolo 15.7.973
?
Biagota

* ?
† ?
      ?      
        
 
Přemyslovec
Boleslav II.

* 929
† 7.2.999
 
       
Sourozenci:
?
Dobrava

* okolo 937
† 977
?
Mlada

* ?
† 967
Přemyslovec
Strachkvas

* okolo 935
† 28.9.996
Děti:
Přemyslovec
Oldřich

* 975
† 9.11.1034
Přemyslovec
Boleslav III.

* ?
† ?.?.1037
Přemyslovec
Jaromír

* ?
† 4.11.1035
Partneři:
?
Emma

- detaily
* ?
† ?.?.1005
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec) Přemyslovec Boleslav II. (jeho otec)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: 929
Úmrtí: 7.2.999
Místo pohřbení: sv. Jiří Praha
Povolání:
  • Kníže český (972 – 999)
Doplňující texty:
Boleslav II. Pobožný
"Pobožný vrah Slavníkovců"
Kníže Boleslav II. Pobožný, šestý Přemyslovec na českém knížecím stolci, syn a dědic knížete Boleslava I. Ukrutného (viz. Boleslav I. Ukrutný) a
Biagoty (?) dovršuje za své vlády (mezi lety 967/972-999) dílo svého otce - nejenže se mu daří udržet hranice českého státu vytvořené otcovými
výboji, on tyto hranice ještě značně rozšíří. Za jeho vlády tvoří území českého státu celé Čechy vyjma Chebska, Morava s celým poříčím Dyje, na
východě sahá Boleslavova říše až k Váhu, do českého státu patří rovněž Slezsko a část Ruska sahající po horní Bug.
Co se týče Boleslavova postavení na mezinárodní scéně, Boleslav II. vládne bohatému a mocnému středoevropskému státu, jehož postavení je ještě
zpevněno Boleslavovým přátelstvím s polským králem Měškem, za kterého je provdána Boleslavova sestra Doubravka (po její smrti a nástupu
Boleslava Chrabrého na polský trůn nicméně česko-polské spojenectví postupně slábne, Boleslav II. je nakonec donucen vzdát se Slezska a
Krakovska).
Na východě pak začíná být pro Boleslava situace neúnosná po nástupu Vladimíra Velikého na ruský knížecí trůn, po roce 981 se začíná Boleslavovo
východní, ruské panství, hroutit.
Na domácí politické scéně je velmi významnou událostí, jež se uděje v roce 973 - v tomto roce je založeno pražského biskupství (do té doby Čechy
církevně náleží do řezenské diecéze), podřízeného mohučskému arcibiskupství. Prvním pražským biskupem se pak stává Sas Dětmar, po něm pak
Slavníkovec Vojtěch (viz. sv. Vojtěch), jehož vztahy s Boleslavem jsou složité - Vojtěch kvůli rozepřím s knížetem dvakrát (989 a 995) svoji diecézi
opouští. Za vlády Boleslavovy je též založen klášter sv. Jiří na Pražském Hradě, kláštery Břevnov a Ostrov a nejméně ještě dalších dvacet kostelů,
značně rozšířen je kult sv. Václava (viz. sv. Václav).
Právě na svátek tohoto světce, 28. září 995, pak dochází k události, která má zásadní vliv na další dějinné směřování českých zemí - Přemyslovec
Boleslav II. Pobožný dává příkaz k dobytí centra Slavníkovců, Libice a k vyvraždění všech členů slavníkovského rodu. Smrti unikne pouze Vojtěch.
Smrtí Slavníkovců je pak definitivně zakončen proces sjednocování českých zemí pod vládu pražských knížat, Přemyslovců.
Boleslav II. Pobožný je ženat nejspíše dvakrát: s Emmou (viz. Emma), má tři děti - Václava, Jaromíra (viz. Jaromír) a Oldřicha (viz. Oldřich). Matkou
nejstaršího Boleslava (viz. Boleslav III. Ryšavý) Emma ale patrně není, toho Boleslavovi nejspíše porodí údajná první manželka, pokud vůbec existuje,
mnohé indicie nicméně naznačují, že ano, ale její život je pro nás naprostou neznámou...
Datum vložení do databáze: 3.1.2005 19:11:01
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34