? Emma

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Cedric
Narození: ?
Úmrtí: ?.?.1005, Mělník
Děti:
               
         
Cedric
Edward

* 871
† 17.7.924
?
Edgiva

* 905
† 25.8.968
      920      
        
 
?
Emma

* ?
† ?.?.1005
 
       
Sourozenci:
Děti:
Přemyslovec
Oldřich

* 975
† 9.11.1034
Přemyslovec
Boleslav III.

* ?
† ?.?.1037
Přemyslovec
Jaromír

* ?
† 4.11.1035
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec) ? Emma (jeho matka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Cedric
Narození: ?
Úmrtí: ?.?.1005, Mělník
Povolání:
  • Kněžna česká
Doplňující texty:
Na svém sídle na Mělníku zesnula kněžna-vdova Emma, která se nejspíše navrátila s Jaromírem a Oldřichem z Bavorska. Nechala v městě nad
soutokem Vltavy a Labe razit mince a jedna z nejproslulejších písařských dílen říše ve švábském Reichenau pro ni zhotovila první ručně psanou a
ilustrovanou knihu, objednanou do této země - rukopis svatováclavské legendy mantovského biskupa Gumpolda.

"Tajemná královna"
Emma, česká kněžna manželka českého knížete Boleslava II. Pobožného (viz. Boleslav II.), je jednou z nejzáhadnějších postav českých
dějin - o jejím životě je toho známo velmi málo, neví se přesně nic ani o jejím datu narození ani o místě, odkud pochází.

Existují dvě teorie o jejím původu - první říká, že pochází z anglosaského prostředí, že je snad dokonce mladší sestrou manželky římského císaře Oty
I., a tedy jejím otcem je Edvard král wessexký (měl 18 dětí) ta druhá pak jako jejího otce označuje burgundského krále Konráda.

Emma je pravděpodobně až druhou manželkou Boleslavovou a matkou jeho mladších synů Václava, Jaromíra (viz. Jaromír) a Oldřicha (viz. Oldřich),
matkou nejstaršího syna Boleslava II., Boleslava III. Ryšavého (viz. Boleslav III. Ryšavý), nejspíše není - to by vysvětlovalo pozdější kruté chování
Boleslava III. vůči mladším bratrům (Jaromíra nechá Boleslav III. vykastrovat a Oldřicha se chystá nechat, neúspěšně, zavraždit).

Po těchto krutostech, jež se udějí v roce 1001, tedy již po smrti manželově, je Emma se syny nucena odejít do exilu - odchází do Bavor, ke dvoru
vévody Jindřicha. Tento exil je dnes často považován za důkaz Emmina burgundského původu - jako dcera burgundského krále Konráda by totiž
byla sestrou Gisely, Jindřichovy matky...

Když se vévoda Jindřich stává králem Jindřichem II., osobně se Emminých synů Jaromíra a Oldřicha ujímá a v roce 1004 jim válečným tažením do
českých zemí umožňuje návrat do rodné země a Jaromírovy pak nastoupení na český knížecí stolec.

Po záhadné Emmě se do dnešních časů zachovaly pouze dva přesvědčivé důkazy její existence - prvním je denár, který Emma patrně razí na
Mělníce a který nese na své lícní straně nápis "EMMA REGINA"(tedy královna Emma, nikoliv, jako je u tehdy vládnoucích Přemyslovců zvykem
kněžna Emma), a druhým je pak výpravný, skvostně zhotovený tzv. Wolfenbüttelský kodex, jež nechává na své náklady zhotovit a na jehož titulní
straně je vypodobněna - samotný kodex pak obsahuje nádherně ilustrovanou svatováclavskou legendu mantovského biskupa Gumpolda.

Rok vzniku kodexu, tedy nejspíše rok 1006, je pak obvykle považován i za rok Emminy smrti.Fotografie:
Datum vložení do databáze: 3.1.2005 19:23:04
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34