Přemyslovec Oldřich

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: 975
Úmrtí: 9.11.1034
Místo pohřbení: sv. Jiří Praha
Děti:
Přemyslovec
Boleslav I.

* 915
† okolo 15.7.973
?
Biagota

* ?
† ?
Cedric
Edward

* 871
† 17.7.924
?
Edgiva

* 905
† 25.8.968
    ?         920    
         
Přemyslovec
Boleslav II.

* 929
† 7.2.999
?
Emma

* ?
† ?.?.1005
      ?      
        
 
Přemyslovec
Oldřich

* 975
† 9.11.1034
 
       
Sourozenci:
Přemyslovec
Boleslav III.

* ?
† ?.?.1037
Přemyslovec
Jaromír

* ?
† 4.11.1035
Děti:
Přemyslovec
Břetislav I.

* ?.?.1002
† 10.1.1055
Partneři:
?
Božena

- detaily
* ?
† okolo 1052
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: 975
Úmrtí: 9.11.1034
Místo pohřbení: sv. Jiří Praha
Povolání:
  • Kníže český (?.?.1012 – ?.?.1033)
  • Kníže český (?.?.1034)
Doplňující texty:
Oldřich
"Silný a bezohledný kníže"
Oldřich, český kníže z rodu Přemyslovců v letech 1012-33 a pak krátce v roce 1034, přichází na svět někdy ve druhé polovině 10. století (někdy
kolem roku 975) jako nejmladší syn Boleslava II. Pobožného (viz. Boleslav II. Pobožný) a kněžny Emmy (viz. Emma).
V mládí Oldřich dostává od svého otce v úděl Žatecko, v roce 1001 pak Oldřich společně s matkou a bratrem Jaromírem (viz. Jaromír) prchá z Čech
před starším bratrem Boleslavem III. Ryšavým (viz. Boleslav III. Ryšavý), který se v mocenském boji o český knížecí stolec nerozpakuje dát příkaz k
vraždě sourozenců - několik příštích let pak bratři s matkou žijí na dvoře bavorského vévody Jindřicha II.
Do Čech se Oldřich vrací v roce 1004, kdy se jeho bratr Jaromír stává českým knížetem, a vrací se na svůj Žatecký úděl.
V roce 1012 stojí Oldřich za převratem, při němž je kníže Jaromír svržen - na knížecí stolec pak usedá iniciátor převratu, Oldřich.
Jako český kníže si Oldřich počíná energicky, mimo jiné stojí za tzv. "druhým vyvražděním Vršovců" v roce 1014, kdy se zbaví velké části opozice,
doba jeho vlády je dobou, kdy je překonána krize české státnosti, jež má své kořeny za vlády jeho staršího bratra Boleslava III. - Oldřichovi se daří
připojit k českým zemím některá dříve ztracená území (mimo jiné Moravu, kterou vojenským vpádem v roce 1019 odejme Polsku), značně nezávisle si
počíná i co se týče politiky vůči římskoněmeckým panovníkům.
Tato nezávislost se mu nakonec stane osudnou - poté, co se Oldřich na počátku třicátých let 11. století odmítne podřídit moci římskoněmeckého
císaře Konráda II. (odmítne se účastnit císařova tažení do Polska), je jím v roce 1033 zbaven moci a uvězněn - na český knížecí trůn je pak
navrácen Jaromír, Oldřich je přinucen k životu v bavorském vyhnanství.
Na jaře roku 1034 je ale Oldřich císařem omilostněn a vrací se do Čech - tady pak nechá oslepit Jaromíra a vypudí ze země svého syna Břetislava
(viz. Břetislav I.), poté se na krátký čas ujímá vlády nad českými zeměmi.
Ještě je třeba zmínit, že (nejspíše) v roce 1032 je na Oldřichův popud založen Sázavský klášter, jehož prvním opatem se stává Oldřichův přítel sv.
Prokop.
Zajímavý je Oldřichův život rodinný - kníže Oldřich je za svého života dvakrát ženatý, přičemž jméno jeho první ženy se nezachovalo. Oldřichovou
druhou ženou je pak Božena, s níž se setkává na svém Žateckém údělu - k setkání podle tradice došlo v lese, kde prostá selka Božena prala prádlo.
Ze svazku s Boženou pak někdy v roce 1002 přichází na svět nemanželský syn Břetislav (pozdější kníže Břetislav I. {viz. Břetislav I.}), svůj vztah s
Boženou Oldřich legitimizuje sňatkem až po smrti své první ženy.
Kníže Oldřich umírá 9. listopadu roku 1034.
Datum vložení do databáze: 3.1.2005 19:01:03
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34