Přemyslovec Boleslav III.

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: ?.?.1037, Polsko
Přemyslovec
Boleslav I.

* 915
† okolo 15.7.973
?
Biagota

* ?
† ?
Cedric
Edward

* 871
† 17.7.924
?
Edgiva

* 905
† 25.8.968
    ?         920    
         
Přemyslovec
Boleslav II.

* 929
† 7.2.999
?
Emma

* ?
† ?.?.1005
      ?      
        
 
Přemyslovec
Boleslav III.

* ?
† ?.?.1037
 
       
Sourozenci:
Přemyslovec
Oldřich

* 975
† 9.11.1034
Přemyslovec
Jaromír

* ?
† 4.11.1035
Děti:
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec) Přemyslovec Boleslav III. (jeho bratr)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: ?.?.1037, Polsko
Povolání:
  • Kníže český (999 – ?.?.1002)
  • Kníže český (?.?.1003)
Doplňující texty:
Boleslav III. Ryšavý, sedmý Přemyslovec na českém knížecí stolci, syn knížete Boleslava II. Pobožného (viz. Boleslav II. Pobožný) a Emmy (viz.
Emma), usedá na uvolněný český knížecí stolec po otcově smrti v roce 999 - s jeho jménem je pak je spojována jedna z prvních vážných
vnitropolitických krizí rodícího se českého státu.
Tato krize má několik příčin, jednou z těch hlavních je ten fakt, že český stát, ještě za Boleslavova děda, Boleslava I. Ukrutného (viz. Boleslav I.
Ukrutný) expandující na sever do Polska a na východ k Rusku, o svá dobytá území přichází - v době, kdy Boleslav III. nastupuje na knížecí stolec,
patří českým panovníkům kromě Čech již patrně jen Morava, Krakovsko a ostatní území jsou ztracena na úkor sílících sousedů, především pak
Polska a Uherského království.
Druhou vážnou příčinou je pak mocenský boj v samotném českém státě - Boleslav III. usedá na knížecí trůn ve zralém věku, nemá mužského
potomka, jeho dcera je vdána za člena o moc usilujícího rodu Vršovců, kterým tak svítá naděje na obsazení tolik chtěnému knížecího stolce.
Ale nejsou to jen Vršovci, kdo mají zájem usednout na Boleslavům trůn, jsou tu i jeho mladší bratři, které kníže pokládá za své vážné konkurenty -
staršího z nich, Jaromíra (viz. Jaromír) nechá proto vykastrovat a Oldřicha (viz. Oldřich) se pokusí, ale bez úspěchu, nechat zavraždit. Jak Jaromír,
tak Oldřich posléze prchají i s matkou Emmou ze země, do Bavorska, k vévodovi Jindřichu II.
Na přelomu tisíciletí pak dochází v českých zemích, krutou vládou nepříliš schopného Boleslava III. zcela vyčerpaných a rozvrácených, k povstání
Vršovců - Boleslav III. uprchne ze země a hledá útočiště ve východních Frankách, na dvoře markrabího Jindřicha Schweinfurtského.
Nastalé situace mistrně využije v roce 1002 polský král Boleslav Chrabrý, jehož pozice v Evropě je navíc posílena náhlou smrtí německého císaře
Oty III. - obsazuje české země a na knížecí trůn dosazuje Vladivoje, patrně vzdáleného příbuzného jak Přemyslovců, tak příbuzného svého. Vladivoj
je panovník naprosto neschopný, alkoholik, jeho jediným státnickým činem je, že si nechává udělit české země v léno od nástupce Oty III. na
říšském trůně Jindřicha II. - počátkem příštího roku pak umírá. Následuje první krátká panovnická epizoda bratra Boleslava III. knížete Jaromíra.
V únoru roku 1003 se na český trůn vrací Boleslav III. Ryšavý - za jeho dosazením do čela českého státu stojí Boleslav Chrabrý.
Druhé období vlády Boleslava III. je ale obdobím velice krátkým - poté, co vydá 9. února roku 1003 rozkaz k vyvraždění Vršovců v Praze během
masopustních oslav (sám prý mečem setne vlastního zetě), je Boleslavem Chrabrým sesazen a uvězněn v Polsku, když je předtím ještě oslepen.
Po neslavném konci vlády Boleslava III. Ryšavého se moci v českých zemích chápe Boleslav Chrabrý, oslepený český kníže pak umírá zcela
zapomenut v polském vězení v roce 1037.
Jméno Boleslavovy manželky není známo, stejně tak není známo jméno jeho dcery, provdané za neznámého Vršovce.
Datum vložení do databáze: 11.1.2005 17:38:44
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34