? Drahomíra

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Stodor
Narození: ?
Úmrtí: okolo 935
Děti:
               
         


           
        
 
?
Drahomíra

* ?
† okolo 935
 
       
Sourozenci:
Děti:
Přemyslovec
Boleslav I.

* 915
† okolo 15.7.973
Přemyslovec
Václav

* 907
† 28.9.935
?
Přibyslava

* ?
† ?
?
Střezislava

* ?
† ?
Partneři:
Přemyslovec
Vratislav I.

- detaily
* 888
† 13.2.921
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec) Přemyslovec Boleslav II. (jeho otec) Přemyslovec Boleslav I. (jeho otec) ? Drahomíra (jeho matka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Stodor
Narození: ?
Úmrtí: okolo 935
Povolání:
  • Kněžna česká
Doplňující texty:
DRAHOMÍRA (+ po 935) - česká kněžna

Drahomíra, manželka českého knížete Vratislava I., pocházela z mocného kmene Stodoranů, který patřil ke kmenovému svazu Polabských Slovanů
(na severovýchodě dnešního Německa). S Vratislavem měla tři syny - Václava (sv.), Boleslava (I.) a Spytihněva - a čtyři dcery, jejichž jména neznáme.
Po smrti svého manžela Vratislava (921) se ujala jménem svých nedospělých dětí vlády v Čechách. Protože měla obavu z velkého vlivu, který měla na
prvorozeného Václava jeho babička - sv. Ludmila - nechala ji zavraždit. Následujícího roku 922 však vtrhl do Čech bavorský vévoda Arnulf, který
dopomohl k vládě dospívajícímu Václavovi.

Zprávy o Drahomíře přinášejí především legendy o sv. Ludmile a sv. Václavovi, a ty ji pochopitelně líčí ve velmi nepříznivém světle - jako
panovačnou, krutou ženu, napůl pohanku. Z těchto pramenů se také dozvídáme, že Václav po nástupu na knížecí stolec dal svou matku vyhnat, prý
z obavy o svůj život. Ale už roku 925 ji přivedl "s velikou ctí sám nazpět". Drahomíra pak žila znovu v Praze, ovšem na vládu v zemi už zřejmě žádný
vliv neměla. Po zavraždění Václava se začala obávat o svůj život, a tak utekla zpět do rodné země. Jejím odchodem z Čech pak o ní mizí všechny
zprávy.

Datum vložení do databáze: 3.1.2005 20:29:03
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34