? Mlada

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Přemyslovna
Narození: ?
Úmrtí: 967, Praha
Místo pohřbení: sv. Jiří Praha
Přemyslovec
Vratislav I.

* 888
† 13.2.921
?
Drahomíra

* ?
† okolo 935


    906            
         
Přemyslovec
Boleslav I.

* 915
† okolo 15.7.973
?
Biagota

* ?
† ?
      ?      
        
 
?
Mlada

* ?
† 967
 
       
Sourozenci:
Přemyslovec
Boleslav II.

* 929
† 7.2.999
?
Dobrava

* okolo 937
† 977
Přemyslovec
Strachkvas

* okolo 935
† 28.9.996
Děti:
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec) Přemyslovec Boleslav II. (jeho otec) ? Mlada (jeho sestra)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Přemyslovna
Narození: ?
Úmrtí: 967, Praha
Místo pohřbení: sv. Jiří Praha
Povolání:
  • Abatyše sv. Jiří
  • Blahoslavena
Doplňující texty:
Nejmladší dcera knížete Boleslava I., "v svatém písmu vzdělaná, křesťanskému náboženství oddaná a veškerou poctivostí mravů ozdobená," jak
píše Kosmas, byla předurčena ke službě boží. Za tím účelem se jí také dostalo na tehdejší dobu vynikajícího vzdělání.
Roku 965 se vydala do Říma, její poslání však nebylo jen náboženské, ale spíše diplomatické - dosáhnout církevního osamostatnění Čech zřízením
biskupství v Praze. Mise byla úspěšná, navíc se vrátila z Říma jako abatyše (pod jménem Maria) nově založeného kláštera benediktinek u sv. Jiří na
Pražském hradě, když opatskou berlu přijala z rukou samotného papeže Jana XIII. Politický význam vlastního biskupství byl pro český stát
nedocenitelný. Sama Mlada-Marie byla svými jeptiškami i českým lidem uctívána jako světice. Církví byla prohlášena za blahoslavenou a dodnes ve
svatojiřském klášteře ukazují její ostatky. Podle posudku antropologa dr. Vlčka však nejsou určeny jednoznačně a i o místě, kde byla pochována,
panují dohady.

Datum vložení do databáze: 11.1.2005 17:02:23
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34