? Dobrava

female
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Přemyslovna
Narození: okolo 937
Úmrtí: 977
Děti:
Přemyslovec
Vratislav I.

* 888
† 13.2.921
?
Drahomíra

* ?
† okolo 935


    906            
         
Přemyslovec
Boleslav I.

* 915
† okolo 15.7.973
?
Biagota

* ?
† ?
      ?      
        
 
?
Dobrava

* okolo 937
† 977
 
       
Sourozenci:
Přemyslovec
Boleslav II.

* 929
† 7.2.999
?
Mlada

* ?
† 967
Přemyslovec
Strachkvas

* okolo 935
† 28.9.996
Děti:
Polský Piast
Boleslav I. Chrabrý

* 967
† 17.6.1025
?
Světoslava

* okolo 970
† okolo 2.2.1014
Partneři:
Polský
Měšek

- detaily
* 922
† 25.5.992
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) ? Svatava (jeho matka) Polský Kazimír I. Karol (její otec) Polský Měšek II. (jeho otec) Polský Piast Boleslav I. Chrabrý (jeho otec) ? Dobrava (jeho matka)
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Přemyslovna
Narození: okolo 937
Úmrtí: 977
Povolání:
  • Kněžna polská
Doplňující texty:
Dobrava - Dubravka - česká princezna a polská kněžna
Sňatek Doubravky, dcery českého knížete Boleslava I., s prvním historicky doloženým polským knížetem z rodu Piastovců Měškem I. roku 965/6
stojí
vlastně na samém počátku historie česko-polských vztahů. Začátek to byl šťastný a vedle spojenectví obou knížat znamenal i zásadní zlom v šíření
křesťanství v Polsku. Měšek I. se totiž dal pokřtít - ať už to bylo podmínkou sňatku ze strany Doubravky (zvané v Polsku Dobrawa), anebo - podle
jiných pramenů - ho k tomuto kroku naklonila Doubravka až po sňatku "svým laskavým chováním a moudrou řečí". Knížete samozřejmě následovala
jeho družina, poté další předáci a nakonec v průběhu 10. století - i díky působení sv. Vojtěcha - celý polský národ.

Česko-polské sblížení trvalo i po smrti Doubravky, pokud byl živ Měšek. Dobré vztahy se začaly kalit až koncem 10. století a roztržka se vyhrotila na
počátku století 11., kdy syn Dobravy a Měška Boleslav Chrabrý dokonce sáhl po vládě v Čechách.

S manželem měla dvě děti
Boleslava I "Chrobrého" knížete (993-1024) a krále Polska (1024-25), Rok českého knížete (1003-04), nar. *967, +17.6.1025;
Swietoslawu=Sygrida=Gunhild, nar. asi * 970, +after 2.2.1014; provdanou v r. 980/90 za krále Erik VIII Švédského (+995); a podruhé v r. 998 za
krále Svena I. Dánského (+1014)

Datum vložení do databáze: 11.1.2005 16:55:57
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34