Přemyslovec Břetislav II.

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: 22.12.1100, Zbečno
Příčina úmrtí: vražda
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Přemyslovec
Břetislav I.

* ?.?.1002
† 10.1.1055
?
Jitka

* ?
† 2.8.1058
Uherský
Ondřej I.

* ?.?.1014
† ?.?.1060
?
Anastazie

* ?.?.1021
† ?
    ?.?.1029         ?.?.1038    
         
head
Přemyslovec
Vratislav II.

* ?.?.1032
† 14.1.1092
?
Adléta

* ?.?.1040
† 27.1.1062
      ?.?.1057      
        
 
Přemyslovec
Břetislav II.

* ?
† 22.12.1100
 
       
Sourozenci:
?
Judita

* ?.?.1056
† 25.12.1086
Přemyslovec
Vladislav I.

* ?
† 12.4.1125
Přemyslovec
Bořivoj II.

* okolo 1064
† 2.2.1124
Přemyslovec
Vratislav

* ?
† 19.11.1061
?
Ludmila

* ?
† ?
Přemyslovec
Boleslav

* okolo 1064
† 11.8.1091
Přemyslovec
Soběslav I.

* okolo 1075
† 14.2.1140
?
Judita

* ?
† 9.12.1108
Děti:
Partneři:
?
Liutgarde

- detaily
* ?
† 31.12.1094
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav II. (jeho nevlastní bratr)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: 22.12.1100, Zbečno
Příčina úmrtí: vražda
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Povolání:
  • Kníže český (?.?.1092 – ?.?.1100)
Doplňující texty:
Břetislav II.
(? - 22.12.1100)
"Kníže, který z Čech vyhnal čaroděje"
Břetislav II., český kníže z rodu Přemyslovců v letech 1092-1100, přichází na svět (snad) někdy v polovině 11. století jako nejstarší syn českého
knížete a krále Vratislava II. (viz. Vratislav II.) a Adleyty Uherské, dcery uherského krále Ondřeje I..
Na český knížecí stolec Břetislav II. usedá v roce 1092 po smrti knížete a bratra Vratislava II. Konráda I. Brněnského - českým knížetem je Břetislav
II. zvolen českými velmoži 14. září roku 1092.
Počátek Břetislavovy vlády je spojen s vydáním nařízení, kterým jsou v českých zemích zakázány staré pohanské zvyky - jsou zapovězeny pohřby
mimo hřbitovy, oběti duchům, ze země jsou vypovězeni čarodějové, kouzelníci a hadači. V roce 1097 jsou pak ze sázavského kláštera vyhnáni mniši
slovanské liturgie, na jejich místo přicházejí benediktini z kláštera břevnovského.
První roky vlády Břetislava II. jsou též roky válek s Polskem, na které Břetislav zaútočí v roce 1093 - v průběhu několikaletých bojů s polským
knížetem Vladislavem si pak Břetislav podmaňuje Slezsko.
Co se týče vnitrostátních záležitostí, snaží se Břetislav II. o z rušení tzv. seniorátního (stařešinského) nástupnického zákona (podle kterého má být
knížetem zvolen vždy nejstarší žijící člen přemyslovské dynastie) ve prospěch svého mladšího bratra Bořivoje II. - nakonec se mu podaří dosáhnout
toho, že jsou Bořivojovi uděleny římskoněmeckým císařem Jindřichem IV. uděleny v roce 1099 české země v léno, čímž je německým panovníkem
de facto uznán za příštího českého panovníka.
Za svého života je Břetislav II. ženatý s Lukartou, dcerou Aschwina z Windberg-Bogenu, s níž má syna Břetislava.
Břetislav II. umírá 22. prosince roku 1100 na následky atentátu, který je na něj spáchán o dva dny dříve, když se vrací z lovu na knížecí dvorec ve
Zbečně.
Datum vložení do databáze: 11.1.2005 19:12:40
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34