Přemyslovec Soběslav I.

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: okolo 1075
Úmrtí: 14.2.1140, Hostinné
Místo pohřbení: Vyšehrad
Děti:
Přemyslovec
Břetislav I.

* ?.?.1002
† 10.1.1055
?
Jitka

* ?
† 2.8.1058
Polský
Kazimír I. Karol

* 25.7.1016
† 28.11.1058    ?.?.1029            
         
head
Přemyslovec
Vratislav II.

* ?.?.1032
† 14.1.1092
?
Svatava

* okolo 1045
† 1.9.1126
      ?.?.1062      
        
 
Přemyslovec
Soběslav I.

* okolo 1075
† 14.2.1140
 
       
Sourozenci:
?
Judita

* ?.?.1056
† 25.12.1086
Přemyslovec
Vladislav I.

* ?
† 12.4.1125
Přemyslovec
Břetislav II.

* ?
† 22.12.1100
Přemyslovec
Bořivoj II.

* okolo 1064
† 2.2.1124
Přemyslovec
Vratislav

* ?
† 19.11.1061
?
Ludmila

* ?
† ?
Přemyslovec
Boleslav

* okolo 1064
† 11.8.1091
?
Judita

* ?
† 9.12.1108
Děti:
Přemyslovec
Soběslav II.

* ?.?.1128
† 9.1.1180
Přemyslovec
Oldřich

* ?.?.1134
† 18.10.1177
Přemyslovec
Václav II.

* ?.?.1137
† okolo 1192
Přemyslovec
Vladislav

* ?
† ?.?.1165
?
Marie

* ?
† ?.?.1160
Partneři:
?
Adléta

- detaily
* okolo 1105
† 15.9.1140
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Soběslav I. (jeho bratr)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: okolo 1075
Úmrtí: 14.2.1140, Hostinné
Místo pohřbení: Vyšehrad
Povolání:
  • Údělný kníže brněnský (?.?.1115 – ?.?.1123)
  • Kníže český (?.?.1125 – ?.?.1140)
Doplňující texty:
Soběslav I. "Vítěz legendární bitvy u Chlumce"
Český kníže z rodu Přemyslovců (vládne v letech 1125-1140), přichází na svět jako syn prvního českého krále Vratislava II. (viz. Vratislav II.) a
Svatavy (viz. Svatava Polská).
První určitější zmínky o Soběslavově životě se datují do roku 1107, kdy Soběslav I. odchází se svrženým českým knížetem Bořivojem II. do
vyhnanství k polskému králi Boleslavovi III.
V roce 1110 dostává Soběslav I. do správy Žatecko, v roce 1113 se pak dostává do sporů se svým bratrem, českým knížetem, Vladislavem I. V roce
1115 se bratři usmíří a Soběslav dostává údělem Hradecko, později pak místo něj Brněnsko a Znojemsko.
V roce 1123 se Vladislav a Soběslav opět rozkmotří - Soběslav je poté zbaven všech svých údělů a je nucen uprchnout ze země, nejprve do
Německa, později pak do Polska.
Když ale rok nato Vladislav na Zbečně těžce onemocní, vrací se Soběslav domů - prostřednictvím matky (Svatavy) se pak oba bratři opět usmíří a
Vladislav pak prohlásí Soběslava svým nástupcem na českém knížecím trůnu.
Na ten pak Soběslav nastoupí v roce 1125 po Vladislavově smrti - záhy ale musí bojovat s Otou II. Černým, moravským údělníkem, jenž si dělá na
český trůn nárok a jenž si na pomoc přizve vojska římského krále Lothara III.
Soběslav se ale odmítne trůnu vzdát a tak následujícího roku, roku 1126, vtrhnou Lotharova vojska do Čech - 18. února roku 1126 se pak odehraje
legendární bitva u Chlumce, v níž je král Lothar III. na hlavu poražen a zajat a v níž mimo jiné umírá i Ota II. Černý.
Po svém vítězství se pak Soběslav I. setká se svým zajatcem Lotharem III. a přijímá od něj české země v léno. Pak je Lothar III. propuštěn -
následují roky klidu, římskoněmecký král se do českých záležitostí mnoho příštích let nevměšuje.
V letech 1131-35 vede Soběslav I. válku s Polskem - příčinou této války, která je doprovázena značným pustošením, jsou spory o uherský trůn.
V domácí politice si Soběslav I. vede úspěšně - země je zvelebována po všech stránkách, Soběslav jí vtiskuje pevný řád, jsou opevňovány
pohraniční hrady, velká pozornost je věnována vyšehradské kapitule.
V posledních letech života se Soběslav I. snaží zajistit český knížecí trůn svému synovi Vladislavovi - v roce 1138 si vyžádá od nového římského
krále Konráda III. slib, že české země budou dány v léno po Soběslavově smrti jeho prvorozenému synovi. Slib však zůstane nenaplněn, české
panstvo si po Soběslavově smrti zvolí za knížete jeho synovce, Vladislava II. nejstaršího syna knížete Vladislava I.
14. 2. 1140. Zemřel Soběslav I., pán českých zemí, jenž po sobě zanechal vdovu Adlétu, původně uherskou princeznu, dceru Marii a syny
Vladislava, Soběslava, Oldřicha a Václava.
Datum vložení do databáze: 2.2.2005 11:40:02
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34