Přemyslovec Bořivoj II.

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: okolo 1064
Úmrtí: 2.2.1124, Maďarsko
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Děti:
Přemyslovec
Břetislav I.

* ?.?.1002
† 10.1.1055
?
Jitka

* ?
† 2.8.1058
Polský
Kazimír I. Karol

* 25.7.1016
† 28.11.1058    ?.?.1029            
         
head
Přemyslovec
Vratislav II.

* ?.?.1032
† 14.1.1092
?
Svatava

* okolo 1045
† 1.9.1126
      ?.?.1062      
        
 
Přemyslovec
Bořivoj II.

* okolo 1064
† 2.2.1124
 
       
Sourozenci:
?
Judita

* ?.?.1056
† 25.12.1086
Přemyslovec
Vladislav I.

* ?
† 12.4.1125
Přemyslovec
Břetislav II.

* ?
† 22.12.1100
Přemyslovec
Vratislav

* ?
† 19.11.1061
?
Ludmila

* ?
† ?
Přemyslovec
Boleslav

* okolo 1064
† 11.8.1091
Přemyslovec
Soběslav I.

* okolo 1075
† 14.2.1140
?
Judita

* ?
† 9.12.1108
Děti:
Přemyslovec
Jaromír

* ?
† ?.?.1135
Přemyslovec
Spytihněv

* ?
† 3.1.1157
Partneři:
?
Helberga

- detaily
* ?
† 13.7.1142
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Bořivoj II. (jeho bratr)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: okolo 1064
Úmrtí: 2.2.1124, Maďarsko
Místo pohřbení: sv. Vít Praha
Bydliště:
  • Praha
Povolání:
  • Údělný kníže brněnský
  • Kníže český (?.?.1101 – ?.?.1107)
  • Kníže český (?.?.1117 – ?.?.1120)
Doplňující texty:
Druhorozený syn krále Vratislava II. byl roku 1081 vyslán v čele 300 rytířů do Itálie, aby pomohl císaři Jindřichovi IV. dobýt Řím. Čeští bojovníci
potvrdili svou udatnost - jako první zdolali hradby Věčného města, ale do Čech se jich vrátilo jen devět.
Po Vratislavově smrti se stal knížetem Bořivojův starší bratr Břetislav II. Ten před svou smrtí prosadil bez ohledu na stařešinský řád, aby se jeho
nástupcem stal právě Bořivoj. Císař toto rozhodnutí podpořil, aby mohl snáze zasahovat do českých poměrů. Roku 1100 tak Bořivoj II. zasedl na
knížecí stolec a potlačil pokus o vzpouru moravského údělného knížete Oldřicha Brněnského. (vedlejší větev Přemyslovců) Roku 1103 vytáhl kníže
do Polska, kde se zamíchal do dynastických sporů, ale nakonec si nechal jen zaplatit výkupné a stáhl se zpět. O dva roky později musel čelit nové
vzpouře, v jejímž čele stál další údělný kníže - Svatopluk z Olomouce. Vojsko i celá Praha tenkrát ještě pevně stály za Bořivojem. Svatopluk
Olomoucký však užil lsti. Poslal k Bořivojovi svého rádce, který předstíral, že zběhl. Jakmile si získal důvěru knížete, přední Bořivojovy rádce označil
za zrádce podplacené Svatoplukem. Bořivoj - "muž prostý, mírný, přívětivý, ale lehkovážný" - mu uvěřil, a tak si sám "neprozřetelně přesekal
všechny silné větve, na nichž seděl". Není divu, že po likvidaci svých nejbližších přátel se dalšímu povstání Svatopluka v roce 1107 už neubránil a
sotva spasil život útěkem.
Hledal pak podporu u císaře Jindřicha V., který - zejména když Bořivoj neskrblil penězi - skutečně zasáhl v jeho prospěch. Zajal Svatopluka, ale ten
slíbil císaři ještě větší sumu, a tak nakonec zůstal Bořivoj II. znovu osamocen. Teprve po Svatoplukově smrti (1109) se mohl znovu ucházet o vládu,
ale přednost tentokrát dostal mladší bratr Vladislav I. za 500 hřiven stříbra zaslaných císaři. Bořivoj se tedy pokusil získat vládu násilím. Využil
bratrova odjezdu a objevil se s "vojskem malým sice, ale dobře ozbrojeným" před Prahou. Přátelé ve městě mu otevřeli brány a bez boje padl i
Vyšehrad, jehož kastelán si trpce povzdychl: "Běda tobě, ubohá vlasti, jsi tak neveliká, a přece máš na dvacet pánů..." Vladislav se však nemínil
vzdát tak lehce. Rychle táhl zpět ku Praze a o pomoc požádal i císaře, který rád využil bratrovražedné války Čechů, v níž "otcové cedili krev svých
synů a děti otců svých". Povolal oba bratry do svého ležení v Rokycanech a Bořivoje, aniž ho vyslechl, dal spoutat železy jako zločince a uvěznil ho
až v Porýní. Z vězení ho propustili teprve roku 1115, a roku 1117 ho dokonce Vladislav I. povolal zpět do Čech a předal mu dobrovolně vládu.
Bořivoj II. se snažil bratrovi odvděčit. Jako úděl mu svěřil celé území Čech na sever od Labe a o každém kroku se s ním radil. Tato shoda, svědčící
dle Palackého o tom, že "srdce našich knížat nebyla ještě tak zdivočelá", však trvala jen tři roky. Z neznámých důvodů Vladislav I. roku 1120
Bořivoje znovu vypudil a ten o čtyři roky později zemřel ve vyhnanství v Uhrách.
Bořivoj II. měl 6 dětí z nichž žádné nedosáhlo na nížecí stolec. Jaromíra, Spytihněva, Luipolda, Boleslava, Albrechta a Richzu
Datum vložení do databáze: 11.1.2005 20:22:42
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34