Přemyslovec Bořivoj

male
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: 894
Děti:
               
         


           
        
 
Přemyslovec
Bořivoj

* ?
† 894
 
       
Sourozenci:
Děti:
Přemyslovec
Vratislav I.

* 888
† 13.2.921
Přemyslovec
Spytihněv I.

* 875
† okolo 905
Partneři:
head
?
Ludmila

- detaily
* okolo 860
† 16.9.927
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec) Přemyslovec Boleslav II. (jeho otec) Přemyslovec Boleslav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav I. (jeho otec) Přemyslovec Bořivoj (jeho otec)
Rodné příjmení: Přemyslovec
Příjmení: Přemyslovec
Narození: ?
Úmrtí: 894
Bydliště:
  • Praha
Povolání:
  • Kníže český
Křest: 845
Doplňující texty:
"První historicky doložený český panovník"
Kníže Bořivoj I., český přemyslovský kníže, první historicky ověřený (je zmiňován ve franských fuldských análech, kde je ztotožňován s českým
knížetem, jenž nese jméno Goriwei) český panovník a též první českým panovník křesťanský, přichází na svět někdy v roce 852 nebo 853. Podle
tradice je synem a nástupcem Hostivítovým, svůj původ odvozuje od samotného bájného Přemysla.
O životě knížete Bořivoje I. toho není známo mnoho, ostatně jako o životě téměř všech nejstarších Přemyslovců. Jisté ale je, že někdy po roce
867/868 se Bořivoj I. stává pražským (českým) knížetem - území, kterému vládne, se kryje přibližně s rozlohou dnešních středních Čech.
První zmínky o Bořivojovi I. se objevují v roce 872, kdy bojuje (a je poražen) s Franky při jejich výpadech vůči Velkomoravské říši - společně s
dalšími českými knížaty přitom Bořivoj v těchto válkách podporuje velkomoravského knížete Svatopluka.
V roce 874 nebo 875 se pak Bořivoj žení s Ludmilou s Pšova (viz. sv. Ludmila), dcerou knížete Slavibora, vládce lužických Srbů, a pozdější českou
světicí, babičkou sv. Václava (viz. sv. Václav).
Někdy mezi léty 882-884 pak dochází k historické události - oba manželé přijímají na Velehradě u knížete Svatopluka křest z rukou arcibiskupa
Metoděje - Bořivojův křest není přitom jen přihlášením se českého knížete ke křesťanství, je zároveň i uznáním Svatoplukovi svrchovanosti nad
českým územím a jako takový pak vyvolá v českých zemích protisvatoplukovskou vzpouru, vedenou knížetem Strojmírem (povolaným českými
velmoži snad z německého vyhnanství) - Bořivoj je vyhnán, nicméně za pomoci Velkomoravské říše je povstání potlačeno a Bořivoj se vrací na
knížecí stolec.
Za vlády Bořivoje I. pak dochází k postupnému šíření křesťanství v českých zemí, jsou vystavěny první křesťanské svatyně v Čechách - kostel sv.
Klimenta na Levém Hradci a kostel Panny Marie poblíž kamenného stolce českých knížat na vrchu Žiži, kam přenáší kolem roku 885 své knížecí
sídlo a jehož opevněním vzniká základ dnešního Pražského hradu. Nové sídlo, mající pod svojí kontrolou významný brod přes řeku Vltavu, se pak
stává centrem nově se formujícího přemyslovského státu.
Po Bořivojově smrti (nejspíše v roce 889) se v Čechách ujímá vlády velkomoravský kníže Svatopluk.
Bořivoj I. Je ženatý s Ludmilou, s níž má dva syny - Spytihněva (viz. Spytihněv I.) a Vratislava (viz Vratislav I.).
Datum vložení do databáze: 3.1.2005 20:32:10
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34