Slavníkovec Vojtěch

male
Rodné příjmení: Slavníkovec
Příjmení: Slavníkovec
Narození: 956
Úmrtí: 23.4.997
Příčina úmrtí: Probodnut kopím
Místo pohřbení: Pražský hrad


Přemyslovec
Vratislav I.

* 888
† 13.2.921
?
Drahomíra

* ?
† okolo 935
            906    
         ?
Střezislava

* ?
† ?
           
        
 
Slavníkovec
Vojtěch

* 956
† 23.4.997
 
       
Sourozenci:
Děti:
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Lucemburský Karel IV. (hlavní osoba) ? Eliška (jeho matka) Přemyslovec Václav II. (její otec) Přemyslovec Přemysl Otakar II. (jeho otec) Přemyslovec Václav I. (jeho otec) Přemyslovec Přemysl Otakar I. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav II. (jeho otec) Přemyslovec Vladislav I. (jeho otec) Přemyslovec Vratislav II. (jeho otec) Přemyslovec Břetislav I. (jeho otec) Přemyslovec Oldřich (jeho otec) Přemyslovec Boleslav II. (jeho otec) Přemyslovec Boleslav I. (jeho otec) ? Střezislava (jeho sestra) Slavníkovec Vojtěch (její syn)
Rodné příjmení: Slavníkovec
Příjmení: Slavníkovec
Narození: 956
Úmrtí: 23.4.997
Příčina úmrtí: Probodnut kopím
Místo pohřbení: Pražský hrad
Povolání:
  • Biskup pražský (982)
  • Svatořečen (999)
Doplňující texty:
sv. Vojtěch"Jeden z patronů českých zemí"
(též Adalbert - toto jméno přijme na počest svého magdeburgského učitele biskupa Adalberta při biřmování), český světec a pražský biskup (od roku
982) z rodu Slavníkovců, český a polský zemský patron, přichází na svět (patrně) někdy v roce 956 v Libici nad Cidlinou jako syn knížete Slavníka a
Střezislavy (příslušnice rodu Přemyslovců).
Základní vzdělání získává sv. Vojtěch v rodičovském hradišti, v Libici, jako syn knížete Slavníka, zemřelého v roce 981 a Přemyslovny Střezislavy.
Vojtěch pocházel ze slavného a Přemyslovcům rovnocenného rodu Slavníkovců. O tomto rodu ví dějiny příliš málo. Řekněme snad jen to, že jejich
panství se rozkládalo na území severovýchodu až jihu Čech. Kníže Slavník zanechal šest mužských potomků.
Vojtěch studuje v Magdeburgu (v letech 972-81) - po návratu do Čech působí v řadách pražského kněžstva.
V roce 982 (19. února), po smrti prvního pražského biskupa, Sasa Dětmara, je sv. Vojtěch zvolen (na popud knížete Boleslava II. Pobožného {viz.
Boleslav II. Pobožný}) jeho nástupcem - římskoněmeckým císařem Otou II. je pak na tomto postu potvrzen 3. června téhož roku, arcibiskup mohučský
jej pak potvrdí 29. června.
Jako biskup je sv. Vojtěch přívržencem tzv. clunyjského hnutí, které bojuje proti pohanským přežitkům ve společnosti hlubším prosazením zásad
křesťanské morálky v jejím životě - Vojtěch vyžaduje od kněží dodržování celibátu, brojí proti krevní mstě, proti polygamii, pohrává si s myšlenkou
odluky církve od světské moci.
Boleslav II. Pobožný a další představitelé tehdejší světské moci ale nemají pro Vojtěchovy snahy příliš pochopení - vzájemné spory nakonec vedou k
tomu, že se sv. Vojtěch v roce 988 rozhodne opustit biskupský úřad a odchází nejprve do Říma, k papeži Janu XV., a poté do kláštera v Monte
Cassinu, odkud odchází do kláštera na Aventinu v Římě (990).
V roce 992 se sv. Vojtěch, poté, co si jej vyžádá sám Boleslav II., vrací do Čech - po svém návratu pak zakládá benediktinský břevnovský klášter v
Praze (první mužský klášter na našem území).
V roce 994, poté, co mezi představiteli české světské moci a biskupem opět propuknou vzájemné spory, odchází sv. Vojtěch z rodné vlasti podruhé,
tentokrát již nastálo - jeho kroky vedou opět do Říma, do aventinského kláštera, při své cestě (podle legendy) pokřtí v Uhrách knížecího syna
Štěpána (budoucího uherského krále a světce).
O rok později 995 se pak v Čechách stává událost - kníže Boleslav II. nechává na Libici vyvraždit Slavníkovce, své soupeře o moc nad českými
zeměmi. Přemyslovci šikovně využili situace, kdy tehdejší německý panovník Ota III. pořádal válečnou výpravu proti pohanským Bodrcům a pomoc
přislíbily i dva sbory z Čech. Přemyslovský pod vedením Boleslava Ryšavého (syn knížete Boleslava II.) a slavníkovský pod vedením Soběbora,
nejstaršího syna knížete Slavníka. Na Libici tehdy zůstali čtyři mladší bratři (Spytimír, Pobraslav, Pořej a Čáslav), malá posádka a ženy s dětmi.
jedinými Slavníkovci, kteří řádění přemyslovského knížete přežijí jsou sv. Vojtěch a jeho bratr Soběslav.
28. září 995 bylo důležitým mezníkem českých dějin. Vznikl jednotný Český stát pod vládou jednoho panovníka Boleslava II. a Přemyslovci se tak stali
zhruba na tři sta let jedinými pány tohoto území.
V roce 996 se sv. Vojtěch setkává v Římě s císařem Otou III., na jehož dvoře pak stráví krátký čas (světce a panovníka pojí přátelství).
Po odchodu z Otova dvora se vydává sv. Vojtěch na misionářskou dráhu - odchází ke dvoru polského krále Boleslava I. Chrabrého, rozhodnut šířit
křesťanství mezi pohanskými Prusy.
Touha šířit křesťanství se hned v roce 997 stává Vojtěchovi osudnou - při jedné ze svých misijních cest je sv. Vojtěch, doprovázený dvěma
společníky, Radimem a Benediktem, při pobřeží Baltského moře 23. dubna, na svátek sv. Jiří (viz. sv. Jiří), probodnut pohanskými obyvateli kopím.
Po Vojtěchově smrti je jeho tělo od Prusů vykoupeno králem Boleslavem I. Chrabrým a je pohřbeno v polském Hvězdně - v roce 999 je pak Vojtěch
svatořečen, v roce 1053 jsou pak jeho ostatky českým knížetem Břetislavem I. (viz. Břetislav I.) během jeho válečného tažení do Polska přeneseny z
Hvězdna do Prahy a uloženy na Pražském hradě.
Na závěr je třeba ještě poznamenat, že sv. Vojtěch během svého života podporuje české písemnictví, je považován za autora nejstarší české
("Hospodine, pomiluj ny") a polské ( "Bogurodzica") duchovní písně.
V českých zemích i v Polsku je sv. Vojtěch uctíván jako zemský patron.
Fotografie:
Datum vložení do databáze: 8.2.2005 13:14:03
Datum poslední úpravy: 11.4.2009 21:37:34